Ordinul MMPS nr. 1705 din 2020 modificare decontare indemnizație șomaj tehnic cooperație a fost publicat în Monitorul oficial nr. 1168 din 03.12.2020

Ordin MMPS nr. 1706 din 2020 modificare decontare indemnizație șomaj tehnic alți profesioniști în Monitorul oficial nr. 1168 din 03.12.2020

Potrivit art. XV din OUG nr. 30/2020 profesioniștii așa cum sunt definiți de codul civil, respectiv persoanele încadrate în muncă  în baza unei convenții de muncă din zona cooperației în situația în care întrerup activitatea ca urmare a măsurilor dispuse de autorități pentru combaterea efectului pandemiei de coronavirus au dreptul să beneficieze de șomaj tehnic.

Valoarea indemnizației reprezintă suma brută de 75% din salariul mediu brut pe economie, iar indemnizația este supusă asigurărilor sociale obligatorii și impozitului pe venit.

Prin ordin MMPS nr. 1705/2020 se modifică procedura prin care cooperativele meșteșugărești pot solicita indemnizația pentru șomajul tehnic, generate de restricțiile în desfășurarea unor activități.

Prin ordin MMPS nr. 1706/2020 se modifică formularele prin care profesioniștii pot solicita în mod individual acordarea indemnizației pentru șomajul tehnic.

Ordinul are ca anexă acele activități cunoscute publicului ca fiind supuse unor restricții de desfășurare, dar dacă activitatea profesionistului este de altă natură decât cele enumerate de ordin, atunci profesionistul poate să completeze domeniul său de activitate și actul prin care a fost dispusă restricția.

www.lege5.roRapid actualizată, platforma legislativă Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, mai ales în contexul decretării stării de urgență pe teritoriul României.

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here