Parlamentul a adoptat Legea care modifică Ordonanţa Guvernului nr. 15/2012, act normativ care se referă la taxa de drum, adică la rovinietă.

Legea  nr. 144 din 23 iulie 2012 a fost publicată marţi, 24 iulie, în Monitorul Oficial nr. 509/2012.

Legea va intra în vigoare în data de 27 iulie 2012.

Potrivit acestei legi, conducătorii auto care circulă fără rovinietă vor fi sancţionaţi doar cu amendă, fapta constituind contravenţie continuă, iar tarifele de despăgubire aplicate şi contestate în instanţă până la data intrării în vigoare a prezentei legi se vor anula.

De asemenea, conform actului normativ, procesul-verbal de constatare a contravenţiei se va putea încheia şi în lipsa contravenientului, abia după ce acesta va fi identificat pe baza datelor puse la dispoziţie de Ministerul Administraţiei şi Internelor Direcţia Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor sau a conducătorului auto, în cazul utilizatorilor străini.

Legea mai spune că procesul-verbal se va întocmi şi se va comunica contravenientului în termen de 30 de zile de la data constatării contravenţiei.

În acest interval, conducătorilor auto care au condus fără rovinietă nu li se vor putea încheia alte procese de constatare a contravenţiei.

Ordonanţa Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 82 din 1 februarie 2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 424/2002, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu modificările aduse de Legea 144/2012, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here