18 August, 2017

Modificări la o serie de declaraţii fiscale, prin OPANAF nr. 1950/2012

În Monitorul Oficial nr. 0887 din 27.12.2012 a fost publicat Ordinul ANAF nr. 1950/2012 privind aprobarea modelului şi conţinutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor şi taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă.

Ordinul aprobă noile formulare și intrucțiuni de completare și depunere pentru următoarele declarații:

- 100 “Declaraţie privind obligațiile de plată la bugetul de stat”;

- 101 “Declaraţie anuală privind impozitul pe profit”;

- 104 ”Declaraţie privind distribuirea între asociați a cheltuielilor și veniturilor rezultate din asocieri fără personalitate juridică”;

- 120 “Decont special de accize”;

- 130 ”Decontul privind impozitul pe ţiţei”.

Noile formulare se utilizează inclusiv pentru declararea sumelor aferente anului 2012, cu termen de depunere în anul 2013.

* 100 “Declaraţie privind obligațiile de plată la bugetul de stat

Nu am observat modificări substanțiale față de actualele reglementări, declarația se depune conform procedurii deja cunoscute:

- lunar, până pe data de 25 a lunii următoare, pentru impozitul pe venitul din dividende, din arendă, din alte surse, precum și pentru declararea accizelor sau a impozitului pe venitul realizat de nerezidenți în România, etc.

- trimestrial, până pe data de 25 lunii următoare pentru impozitul pe profit, impozitul pe venitul microîntreprinderilor, redevențe miniere și petroliere, etc.

- la alte termene, cum ar fi pe 25 decembrie pentru taxele de prospecțiuni sau pe 25 a lunii a două din trimestrul următor pentru taxa clow-back, etc.

* 101 “Declaraţie anuală privind impozitul pe profit

Principala modificare constă în reflectarea în rubricaţia formularului a unor sume similare veniturilor și cheltuielior pentru plătitorii de impozit pe profit, ce aplică IFRS, rezultate că urmare a retratarilor elementelor patrimoniale, conform acestor standarde.

Se depune până pe data de 25 februarie 2013, de către :

- asociații și fundaţii;

- societăți comerciale ce obțin majoritatea veniturilor din creșterea plantelor, cartofului, viței de vie etc.

Până pe data de 25 Martie 2013 de către marea majoritatea a societăților comerciale, bănci, instituţii de cercetare-dezvoltare, companii naționale, regii autonome etc.

* 104 ”Declaraţie privind distribuirea între asociați a cheltuielilor și veniturilor rezultate din asociaţii”

Se depune de către persoanele ce realizează venituri din asocieri în participaţiune între persoane juridice și persoane fizice, de către responsabilul cu conducerea evidenței asocierii.

Termenul este 25 a lunii următoare pentru primele trei trimestre din an, iar până pe 25 Martie a anului următor se depune formularul final ce cuprinde și eventuale regularizări.

Declarația 104 ”Declaratie privind distribuirea între asociați a chetuielilor și veniturilor rezultate din asociaţii” se depune întodeauna împreună cu declarația 100 “Declarația privind impozitul pe profit datorat la bugetul de stat”

* 120 “Decont special de accize”

Se depune până pe data de 30 aprilie a anului următor și cuprinde sumele cumulate privind accizele, inclusiv cele aferente importurilor.

Formularul are și rubricaţia aferentă accizelor achitate, către Ministerul Sănătății, agenția pentru sport sau contravaloarea marcajelor obligatorii, scăzute din acciza datorată la buget.

* 130 ”Decontul privind impozitul pe ţiţei”

Se depune până pe data de 30 aprilie a anului următor de către operatorii ce au obligaţia plății accizei și a impozitului pentru extracția de țiței, din producția internă.

Despre autor  ⁄ Adrian Benţa

Adrian Benta este membru al Camerei Consultanților Fiscali (2007), auditor financiar stagiar, membru CAFR (2010). Are o experienţă de peste 13 ani în conducerea contabilităţii şi fiscalitatea societăţii comerciale şi conduce un cabinet propriu de consultanţă fiscală. Contact: adrian@bentaconsult.ro.

Fara comentarii

Scrie un comentariu