Ministerul Finanţelor Publice a supus dezbaterii publice un proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004.

Proiectul de act normativ este determinat de necesitatea elaborării metodologiei de aplicare unitară a dispoziţiilor Ordonanţei Guvernului nr. 15/2012 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal. Acesta include referiri pentru clarificarea elementelor legislative ce ţin de impozitul pe profit, taxa pe valoare adăugată şi accize şi alte taxe speciale.

Astfel, în cadrul titlului II, “Impozitul pe profit”, se au în vedere elemente ce ţin de precizările privind provizioanele tehnice care se deduc la calculul profitului impozabil şi modul de recuperare a pierderii fiscale înregistrată de contribuabilii care se reorganizează juridic.

În titlul IV,” Taxa pe valoarea adăugată”, sunt vizate aspectele ce ţin de:

* sistemul TVA la încasare;

– persoanele excluse de la aplicarea sistemului TVA la încasare, indiferent de cifra de afaceri realizată, respectiv neplătitorii de TVA, persoanele care fac parte dintr-un grup fiscal, precum şi persoanele impozabile care au sediul activităţii economice în afara României, dar care sunt stabilite în România printr-un sediu fix fără personalitate juridică (sucursalele) şi persoanele impozabile nestabilite în România, dar care sunt înregistrate în România în scopuri de TVA, direct sau prin reprezentant fiscal;

– clarificări privind categoriile de persoane impozabile care vor aplica sistemul TVA la încasare începând cu 1 ianuarie 2013, precum şi a celor care vor aplica sistemul TVA la încasare începând cu a doua perioadă fiscală din anul 2013;

– regulile aplicabile persoanelor impozabile a căror înregistrare în scopuri de TVA a fost anulată din oficiu de către organele fiscale competente şi care ulterior sunt înregistrate în scopuri de TVA în ce priveşte calcularea plafonului de 2.250.000 lei şi înregistrarea în Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare.

* norme date în aplicarea noilor prevederi privind facturarea;

* regimul TVA aferent bunurilor lipsă în gestiunea unui operator economic;

* compatibilizarea legislaţiei naţionale cu legislaţia comunitară în domeniul TVA, respectiv cu prevederile Directivei 2006/11/CE, privind noul regim fiscal din punct de vedere al TVA aferent bunurilor de mică valoare acordate gratuit în cadrul acţiunilor de protocol.

Nu în ultimul rând sunt dispuse prin titlul VII, “Accize şi alte taxe speciale”, şi prevederi referitoare la corelările necesare pentru aplicarea OG nr. 15/2012, cele pentru aplicarea OUG 47/2012 şi revizuirea precizărilor privind acordarea reducerii garanţiilor constituite de către antrepozitarii autorizaţi sau de către destinatarii înregistraţi.

Până pe data de 29 octombrie 2012 sunt acceptate propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ, trimise către Ministerul Finanţelor Publice.

Consultă integral nota de fundamentare a proiectului! Click aici!

Consultă integral proiectul de act normativ! Click aici!

Sursa: MFP

1 COMENTARIU

  1. in domeniul farmaceutic este f greu s-a stabilesti tva la incasare platile facute de CASS sunt la 9 luni iar la furnizori la 6 luni asteptm soluti este o situatie de exceptie

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here