Avem în vedere, în cele ce urmează, modificările la Normele de aplicare a Codului fiscal cu privire la Titlul V „Impozitul pe veniturile obţinute din România de nerezidenţi şi impozitul pe reprezentanţele firmelor străine înfiinţate în România”.
Recentele modificări la Norme au fost aduse prin H.G. nr. 77/2014, în vigoare din 12 februarie, data publicării în Monitorul Oficial nr. 108/2014.
Executivul a avut în vedere necesitatea corelării Normelor cu recentele modificări aduse Codului fiscal prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 102/2013 în ceea ce priveşte reducerea perioadei de deţinere a minimum 10% din capitalul social al persoanei juridice române de la doi ani la un an pentru acordarea scutirii de impozit a veniturilor de natura dividendelor plătite de persoanele juridice române către persoane juridice nerezidente. De asemenea, au fost corelate Normelor cu modificările aduse legii privind reducerea perioadei de deţinere a minimum 10% din capitalul social al persoanei juridice române de la doi ani la un an pentru acordarea scutirii de impozit a veniturilor de natura dividendelor plătite de persoanele juridice române către persoane juridice nerezidente.

Venituri impozabile obţinute din România

Art. 115 alin. din Codul fiscal prevede, la litera a), că dividendele de la un rezident sunt venituri impozabile, indiferent dacă veniturile sunt primite în România sau în străinătate. În acest sens, Normele precizează că veniturile de natura dobânzilor, redevenţelor sau comisioanelor realizate de către nerezidenţi şi care sunt cheltuieli atribuibile sediului permanent din România al unui nerezident sunt venituri impozabile în România potrivit titlului V din Codul fiscal.

Impozitarea dividendelor plătite ca urmare a unor tranzacţii artificiale

Impozitul datorat de nerezidenţi pentru veniturile impozabile obţinute din România, deci şi pentru dividende, se calculează, se reţine şi se plăteşte la bugetul de stat de către plătitorii de venituri.
Potrivit art. 116 alin. (2) lit. c1), impozitul datorat în cazul dividendelor de la un rezident – astfel cum sunt prevăzute la art. 115 alin. 1) lit. a) – se calculează prin aplicarea unei cote de 50%,  “dacă veniturile sunt plătite într-un stat cu care România nu are încheiat un instrument juridic în baza căruia să se realizeze schimbul de informaţii. Aceste prevederi se aplică numai în situaţia în care veniturile de natura dividendelor – în cazul în speţă la care ne referim – sunt plătite ca urmare a unor tranzacţii calificate ca fiind artificiale, adică tranzacţiile sau seriile de tranzacţii care nu au un conţinut economic şi care nu pot fi utilizate în mod normal în cadrul unor practici economice obişnuite, scopul esenţial al acestora fiind acela de a evita impozitarea ori de a obţine avantaje fiscale care altfel nu ar putea fi acordate.

Scutiri de la impozitare

Potrivit art. 117 lit. h), sunt scutite de impozitul pe veniturile obţinute din România de nerezidenţi dividendele plătite de o persoană juridică română sau persoană juridică cu sediul social în România, înfiinţată potrivit legislaţiei europene, unei persoane juridice rezidente într-un alt stat membru al Uniunii Europene ori unui sediu permanent al unei întreprinderi dintr-un stat membru al Uniunii Europene, situat într-un alt stat membru al Uniunii Europene, sunt scutite de impozit, dacă persoana juridică străină beneficiară a dividendelor întruneşte cumulativ o serie de condiţii pe care le găsiţi în caseta foto de mai jos, astfel cum aceste dispoziţii au fost modificate prin Ordonanţa de urgenţă nr. 102/2013, începând cu 01.01.2014.

» Modificări: În stânga sunt prevederile vechi, iar în dreapta – cele noi (introduse de OUG nr. 102/2013).
modifart117lith1modifart117lith2

În aplicarea prevederilor art. 117 lit. h) din Codul fiscal, Normele metodologice, astfel cum au fost modificate prin recenta H.G. nr. 77/2014, se referă la condiţia privitoare la perioada minimă de deţinere de un an, care va fi înţeleasă luându-se în considerare hotărârea Curţii Europene de Justiţie în cazurile conexate Denkavit International BV, VITIC Amsterdam BV and Voormeer BV v Bundesamt fur Finanzen – C-283/94, C-291/94 şi C-292/94, şi anume:
– Dacă la data plăţii perioada minimă de deţinere de 1 an nu este încheiată, scutirea prevăzută în Codul fiscal nu se va acorda;
– În situaţia în care persoana juridică română, respectiv sediul permanent din România poate face dovada că perioada minimă de deţinere a fost îndeplinită după data plăţii, persoana juridică română, respectiv sediul permanent din România poate cere restituirea impozitelor plătite în plus de către nerezident.

ATENŢIE: Potrivit aceloraşi precizări din Norme, intră sub incidenţa prevederilor art. 117 lit. h) din Codul fiscal şi dividendele distribuite şi plătite după data de 1 ianuarie 2007, chiar dacă acestea sunt distribuite din profiturile nerepartizate ale exerciţiilor financiare anterioare anului 2007, în măsura în care beneficiarul dividendelor îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege.
————————————(P)————————————

Lege5
 a creat instrumentul ideal pentru a vă ajuta să vizualizaţi prin comparare textul unui act normativ aşa cum era el înainte de modificare şi textul modificat, cu evidenţierea modificărilor.
Prin evidenţierea modificărilor la nivel de paragraf, Lege5 vă ajută să identificaţi mai repede şi cu uşurinţă modificările, astfel încât să luaţi decizii corecte şi să lucraţi eficient.
Aflaţi mai multe despre Lege5 – care este disponibil în variantele OnlineDesktop şi Mobile – de AICI.
ps_evid_mod
Foto articol: Sxc.hu

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here