Norma nr. 16/2021 pentru modificarea Normei Autorității de Supraveghere Financiară nr. 26/2014 privind transferul participanților între fondurile de pensii administrate privat a fost publicat în Monitorul Oficial.

Semnarea actului individual de aderare se poate face de către participant pe suport hârtie, pe suport informatic specializat prin utilizarea semnăturii biometrice sau cu semnătură electronică calificată.

După semnarea actului individual de aderare la fondul la care dorește să se transfere, participantul transmite notificarea la administratorul fondului de pensii administrat privat de la care dorește să se transfere, la care anexează o copie a actului individual de aderare la fondul de pensii administrat privat la care dorește să se transfere și o copie a actului de identitate valabil la data depunerii documentație

Pe data de 1 a fiecărei luni, administratorul fondului la care participantul dorește să se transfere transmite către Autoritate, pentru fiecare participant care a solicitat transferul, pe suport electronic, sub semnătură electronică calificată, câte un fișier care conține imaginea scanată a actului individual de aderare

Pe data de 1 a fiecărei luni, administratorul fondului de la care participantul dorește să se transfere transmite instituțiilor de evidență și Autorității un raport, pe suport electronic, sub semnătură electronică calificată

În termen de 5 zile de la data efectuării transferului disponibilităților bănești, administratorul fondului de pensii de la care se transferă participantul transmite către noul administrator, în format electronic, sub semnătură electronică calificată, următoarele informații, valabile la data efectuării transferului:

a)informații despre contribuțiile participantului, evidențiate pe fiecare instituție de evidență care a virat contribuții;

b)informații despre transferurile de disponibilități efectuate în numele său;

c)informații despre contribuțiile participantului la fondurile de pensii al căror participant a fost anterior, după caz;

d)istoricul operațiunilor efectuate pentru participant până la data transferului;

e)valoarea penalității de transfer, după caz;

f)valoarea disponibilităților bănești transferate;

g)valoarea minimă garantată.

În termen de 10 zile lucrătoare de la data efectuării transferului disponibilităților bănești, noul administrator transmite participantului o informare, prin orice mijloace care pot fi probate ulterior.

www.lege5.roRapid actualizată, platforma Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, consultarea doctrinei sau informații despre companii. 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here