Ministerul Educaţiei Naţionale şi federaţiile sindicale din învăţământul preuniversitar au semnat ieri, 21 ianuarie 2013, un acord prin care au agreat o serie de măsuri şi direcţii de acţiune comune, prin care se prevede modificarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, astfel încât aproape 40.000 de învăţători şi educatori, care nu se mai regăseau între funcţiile didactice prevăzute de actul normativ, să fie păstraţi în sistem.

Conform prevederilor art. 274 din Legea nr. 1/2011, intrată în vigoare în luna februarie 2011, funcţiile didactice de educator/educatoare şi învăţător/învăţătoare era scoase în afara legii. Ca urmare a acestui articol, 39.730 de învăţători/învăţătoare şi educatori/educatoare nu se mai regăseau între funcţiile didactice prevăzute de lege şi se aflai în situaţia de a nu mai putea fi menţinuţi în sistem în cazul unei aplicări ad litteram a prevederilor.

Totodată, conţinutul art. 248, alin. (3), din Legea nr. 1/2011 creează confuzie între noţiunile de competenţe profesionale dobândite formal, informal sau nonformal şi studii de specialitate, specifice învăţământului superior. Alin. (3) este în contradicţie şi cu alin. (1) şi (2) ale aceluiaşi articol, care prevăd condiţiile minime necesare pentru ocuparea unei funcţii didactice.

Astfel, acordul dintre MEN şi federaţiile sindicale agreează următoarele puncte de vedere şi direcţii de acţiune:

– în sesiune parlamentară în curs se va susţine menţinerea, în Legea nr. 1/2011, a funcţiilor didactice de educator/educatoare şi învăţător/învăţătoare, pentru cei care se află în prezent în sistem, fără alte condiţionalităţi. De asemenea, se va solicita Parlamentului revizuirea art. 248 al Legii 1/2011, astfel încat acesta să reglementeze situaţia tuturor cadrelor didactice aflate sub incidenţa prevederilor din acest articol.

– se va modifica şi completa Anexa 2  a OMECTS nr. 6563/2011 privind aprobarea Calendarului activităţilor prevăzute în Metodologia privind recunoaşterea şi echivalarea competenţelor profesionale dobândite formal, nonformal sau informal de către cadrele didactice care ocupă funcţii de educatori/educatoare, institutori/institutoare, învăţători/învăţătoare, maistru-instructor, antrenor în vederea ocupării funcţiei didactice de profesor pentru învăţământul preşcolar, profesor pentru învăţământul primar, profesor de instruire practică, respectiv profesor-antrenor în cluburile sportive şcolare, aprobată prin OMECTS nr. 5484/2011, sesiunea 2012, prin prelungirea termenelor prevăzute.

– Ministerul Educaţiei Naţionale şi federaţiile sindicale vor identifica mecanisme şi soluţii de formare iniţială şi de dezvoltare profesională, care să vină în sprijinul celor care doresc să-şi completeze studiile în învăţământul superior, şi vor iniţia proiecte ce se pot finanţa din fonduri europene, pentru atingerea acestor obiective.

Sursa: Ministerul Educaţiei Naţionale

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here