Prin ordinul preşedintelui ANAF nr. 2351/2011 a fost modificată şi completată Metodologia de distribuire a sumelor plătite de contribuabili în contul unic şi de stingere a obligaţiilor fiscale înregistrate de către aceştia, aprobată prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.314/2007.

Ordinul preşedintelui ANAF a fost publicat în Monitorul oficial nr. 464 din 1 iulie a.c.

Menţionăm principalele elemente de noutate aduse de actul normativ de modificare.

Sumele cuvenite bugetului de stat se virează în contul unic 20.47.01.01 «Venituri ale bugetului de stat – sume încasate pentru bugetul de stat în contul unic, în curs de distribuire», deschis pe codul de identificare fiscală al contribuabililor la unităţile Trezoreriei Statului la care este arondat organul fiscal competent în administrarea acestora.

Impozitul pe venitul din salarii datorat de sediile secundare se virează în contul 20.47.01.01 «Venituri ale bugetului de stat – sume încasate pentru bugetul de stat în contul unic, în curs de distribuire», deschis pe codul de identificare fiscală al sediilor secundare la unitatea Trezoreriei Statului la care este arondat contribuabilul care le-a înfiinţat.

● Pe parcursul prezentei metodologii, noţiunile de compensare la cererea debitorului sau compensarea din oficiu se înlocuiesc cu noţiunile de constatare a compensării de către organul fiscal competent, la cererea debitorului sau din oficiu, după caz.

Constatarea din oficiu a compensării de către organul fiscal competent poate fi efectuată şi în mod automat, prin intermediul aplicaţiei informatice de administrare a creanţelor fiscale, ulterior operaţiunii de distribuire a sumelor plătite în conturile unice. Data stingerii obligaţiilor fiscale prin această modalitate, inclusiv cea efectuată în mod automat, este data la care creanţele există deodată, fiind deopotrivă certe, lichide şi exigibile, potrivit prevederilor art. 116 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

● În situaţia în care contribuabilii efectuează o plată în contul unic în cuantum mai mare decât cel al obligaţiilor fiscale datorate, curente şi/sau restante, distribuirea sumei se efectuează conform prevederilor prezentei metodologii, până la limita obligaţiilor fiscale înregistrate de către aceştia, iar pentru diferenţa rămasă se procedează astfel:

– în cazul în care suma a fost virată în contul unic 20.47.01.01 «Venituri ale bugetului de stat – sume încasate pentru bugetul de stat în contul unic, în curs de distribuire», diferenţa rămâne înregistrată în acest cont;

– în cazul în care suma a fost virată în contul unic de disponibilităţi 55.02 «Disponibil al bugetelor asigurărilor sociale şi fondurilor speciale, în curs de distribuire», diferenţa se distribuie de organul fiscal competent, în ultima zi lucrătoare a lunii, în contul 22.47.03.02 «Venituri ale bugetului asigurărilor sociale de stat – contribuţii către bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor pentru şomaj şi bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate încasate în contul unic, în curs de distribuire.

Această metodologie se aplică în mod corespunzător şi în situaţia în care contribuabilii depun «Declaraţia privind obligaţiile de plată la bugetul de stat» şi «Declaraţia privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate» după data de 30, respectiv 31 a lunii în care se fac declararea şi plata.

● În cazul în care contribuabilul a efectuat plata în contul unic după data la care, potrivit legii, a fost comunicată somaţia, organul fiscal competent va proceda la distribuirea sumelor plătite şi stingerea creanţelor fiscale potrivit prevederilor din metodologie care tratează despre “distribuirea sumelor plătite de contribuabilii care înregistrează obligaţii fiscale restante, precum şi a celor plătite în cuantum mai mic decât obligaţiile fiscale datorate şi stingerea acestora” sau “ Distribuirea sumelor plătite de contribuabilii care efectuează plata în contul unic în cuantum mai mare decât suma obligaţiilor fiscale datorate şi stingerea acestora”. Aceste precizări se aplică în mod corespunzător şi în cazul operării compensării potrivit art. 116 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Prevederile referitoare la înregistrarea impozitului pe venitul din salarii plătit de contribuabilii care au sedii secundare înregistrate ca plătitoare de salarii şi venituri asimilate salariilor se aplică în vederea stingerii impozitului pe veniturile din salarii datorat până la data intrării în vigoare a Legii nr.126/2011 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.88/2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală.

Obligaţiile fiscale reprezentând impozitul pe venitul din salarii datorate şi neachitate la 1 iulie 2011, atât de sediul principal, cât şi de sediile secundare, vor fi achitate în contul unic 20.47.01.01 «Venituri ale bugetului de stat – sume încasate pentru bugetul de stat în contul unic, în curs de distribuire», deschis pe codul de identificare fiscală a contribuabilului care a înfiinţat sediile secundare, la unitatea Trezoreriei Statului la care acesta este arondat.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here