Agenţia Naţională de Administrare Fiscală a elaborat un proiect de Ordin pentru modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr.76/ 2010 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului (390 VIES) “Declaraţia recapitulativă privind livrările/ achiziţiile/ prestările intracomunitare”.

Prin dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 30/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, precum şi pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 627 din 2 septembrie 2011, a fost modificat termenul de depunere a formularului (390 VIES) Declaraţie recapitulativă, respectiv s-a prevăzut obligaţia depunerii declaraţiei până la data de 25 inclusiv a lunii următoare unei luni calendaristice.

Această prevedere se aplică începând cu declaraţia recapitulativă aferentă lunii august a anului 2011.

Ca urmare, s-a avut în vedere necesitatea modificării unor dispoziţii ale Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 76/2010 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului (390 VIES) „Declaraţie recapitulativă privind livrările/achiziţiile/ prestările intracomunitare”, cu privire la termenul de depunere a declaraţiei din instrucţiunile de completare şi la gestionarea declaraţiilor recapitulative, aprobate prin Anexa nr.4 la ordin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here