OpANAF nr. 632 din 2021 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului (300) „Decont de taxă pe valoarea adăugată“ a fost publicat în Monitorul oficial nr0464 din 4 mai 2021. 

La finele anului 2020 a fost publicată Legea nr. 296/2020 ce a adus câteva modificări și în domeniul TVA. Aceste modificări sunt mai mult de corelare cu prevederile din Codul de procedură fiscală în special în zona acelor sume reprezentând TVA ce reflectă sume eșalonate la plată, regularizări, sume pentru care plata a fost suspendată, sume stabilite la plată de organe fiscale, dar care nu sunt echipe de inspecție, etc.

În acest sens, toate aceste sume se declarau la rd. 40 din decontul de TVA, iar modificarea se referă la completarea acestui rând.

La rândul 40 se preia suma TVA de plată stabilită de organele fiscale prin decizie comunicată contribuabilului, dar neplătită/nestinsă până la data depunerii decontului de TVA.

Nu se completează în acest rând sumele de TVA ce nu sunt considerate restante așa cum sunt reglementate de art. 157 alin. (2) din Codul de procedură fiscală, de exemplu: sumele eșalonate la plată, sume stabilite prin acte administrative-fiscale cu executarea suspendată de instanță, sume contestate pentru care contribuabilul a depus garanții, etc.

În măsura în care se pierde calitatea de sume ce nu sunt restante, acestea se preiau la rându 40 din decontul de TVA.

Față de versiunea anterioară, nu am mai identificat modificări semnificative aduse la decontul de TVA.

www.lege5.roRapid actualizată, platforma Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, consultarea doctrinei sau informații despre companii. 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here