Avem în vedere, ca reglementare de bază, Ordinul preşedintelului ANAF nr. 587/2016 pentru aprobarea modelului și conținutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor și taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reținere la sursă. 

După modificările suferite prin OPANAF nr. 3781/2017, cu aplicare de la 1 ianuarie 2018, preşedintele ANAF a aprobat noi schimbări, prin Ordinul nr. 1203/2018, cu referire la declaraţia pe formularul 100 privind obligaţiile de plată la bugetul de stat.

Prin ordinul menţionat:

  • a fost modificată şi înlocuită Anexa nr. 1 “Declarație privind obligațiile de plată la bugetul de stat;
  • la anexa nr. 3 “Nomenclatorul obligațiilor de plată la bugetul de stat”, au fost eliminate pozițiile 74-78 (impozit pe veniturile din drepturi de proprietate intelectuală; impozit pe veniturile din arendarea bunurilor agricole; impozit pe veniturile realizate de persoanele fizice dintr-o asociere cu o persoană juridică contribuabil potrivit titlului II din Codul fiscal; impozit pe veniturile obținute de persoanele fizice dintr-o asociere cu o persoană juridică contribuabil potrivit Legii nr. 170/2016; impozit pe veniturile realizate de persoanele fizice dintr-o asociere cu o persoană juridică contribuabil potrivit titlului III din Codul fiscal);
  • s-a introdus o nouă anexă, anexa nr. 31 “Nomenclatorul obligațiilor scutite de la plată, potrivit legii”: impozit pe profit scutit şi impozit pe veniturile microînreprinderilor – ambele categorii în temeiul legii cooperaţiei agricole nr. 566/2004;  
  •  a fost modificată şi completată Anexa nr. 4 “Instrucțiuni de completare a formularului 100. 

Depunerea declaraţiei

• La depunerea lunară, raportarea impozitului pe venitul persoanelor fizice cuprinde: impozit pe veniturile din dividende distribuite persoanelor fizice, impozit pe veniturile din dobânzi, impozit pe veniturile din premii, impozit pe veniturile din jocuri de noroc, impozit pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal, impozit pe veniturile din pensii, impozit pe veniturile din alte surse, datorat de persoanele fizice.

• La raportarea trimestrială a fost eliminată declararea impozitului pe veniturile realizate de persoanele fizice dintr-o asociere cu o persoană juridică contribuabil potrivit titlului II din Codul fiscal, a impozitului pe veniturile obținute de persoanele fizice dintr-o asociere cu o persoană juridică contribuabil potrivit Legii nr. 170/2016, a impozitului pe veniturile realizate de persoanele fizice dintr-o asociere cu o persoană juridică contribuabil potrivit titlului III din Codul fiscal. 

Completarea declarației

Impozite și taxe care se plătesc în contul unic

• tabelul din anexa nr. 1 la ordin se completează pentru declararea obligațiilor de plată prevăzute la pozițiile 1-10, 12-24, 28, 72 și 73 din Nomenclatorul obligațiilor de plată la bugetul de stat

• suma datorată reprezintă impozitul datorat/taxa datorată în perioada de raportare, conform legii.

• contribuabilii plătitori de impozit pe veniturile microîntreprinderilor înscriu ca sumă datorată impozitul pe veniturile microîntreprinderilor datorat înainte de scăderea sumelor reprezentând sponsorizări.

• suma deductibilă reprezintă, dacă este cazul, sponsorizările pentru susținerea entităților nonprofit și a unităților de cult, care sunt furnizori de servicii sociale acreditați cu cel puțin un serviciu social licențiat, potrivit legii, până la nivelul valorii reprezentând 20% din impozitul pe veniturile microîntreprinderilor datorat. Se completează numai de către contribuabilii plătitori de impozit pe veniturile microîntreprinderilor care efectuează sponsorizări.

Date privind creanţa fiscală

• se elimină instrucţiunile de completare pentru impozitul pe veniturile microîntreprinderilor.

• declarația privind obligațiile de plată la bugetul de stat se completează și se depune și de către contribuabilii care beneficiază de facilități fiscale, cărora le revin obligațiile declarative pentru impozitele, taxele și obligațiile scutite de la plată, cuprinse în Nomenclatorul obligațiilor scutite de la plată.

• tabelul «Impozite, taxe și alte obligații scutite de la plată, potrivit legii» din formular se completează pentru declararea obligațiilor scutite de la plată, cuprinse în nomenclatorul prevăzut în anexa nr. 31 la ordin.

• contribuabilii care beneficiază de facilități fiscale, în conformitate cu prevederile Legii cooperației agricole nr. 566/2004, inclusiv cele aduse prin modificările date de Legea nr. 164/2016, declară trimestrial, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare trimestrului, suma reprezentând facilitatea fiscală, prevăzută de lege. 

Declaraţia rectificativă

La datele privind creanța fiscală»”, pentru denumirea creanţei fiscale se înscrie denumirea impozitului sau taxei care se rectifică, aşa cum figurează în Nomenclatorul obligațiilor de plată la bugetul de stat, sau a obligației scutite de la plată din Nomenclatorul obligațiilor scutite de la plată.

Ai nevoie de Codul fiscal? Poţi cumpăra actul la zi, în format PDF şi MOBI, de AICI!

comentarii 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here