OpANAF nr. 1381/2017, publicat miercuri în Monitorul Oficial nr. 342/2017, reglementează și modifică doua formulare utilizate pentru înregistrarea în scopuri de TVA/obținerea codului special de TVA, respectiv:

  • Formularul 091 – Declarație de înregistrare în scopuri de TVA/Declarație de mențiuni a altor persoane care efectuează achiziții intracomunitare sau pentru servicii, precum și pentru agricultorii care efectuează livrări intracomunitare de bunuri;
  • Formular 098 – Cererea de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, conform art. 316 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal.

Formularul 091 se depune de persoanele juridice neînregistrate în scopuri de TVA sau de agricultorii ce efectuează livrări intracomunitare de bunuri, pentru obținerea codului special de TVA, în următoarele cazuri:

• se efectuează  o  achiziție  intracomunitară de bunuri taxabilă de bunuri în  România,  înainte  de  efectuarea  achiziției intracomunitare,  dacă  valoarea  achiziției  intracomunitare  respective  depășește  plafonul  pentru achiziții intracomunitare în anul calendaristic în care are loc achiziția intracomunitară. Se cuprind aici autoturismele noi și produsele accizabile pentru care nu există plafon de scutire, respectiv celelalte bunuri pentru care se acordă un plafon de scutire de 10.000 euro – 118.000 lei;

• se prestează servicii care au locul în alt stat membru – din punctul de vedere al TVA, pentru care beneficiarul serviciului este persoana obligată la plata taxei conform echivalentului din legislația altui stat membru al art. 307 alin. (2) din Codul fiscal, înainte de prestarea serviciului. Sunt servicii cunoscute în limbajul fiscal ca cele având locul prestării de servicii la beneficiarul din celălalt stat membru cum sunt servicii informative, servicii de consultanță, servicii de traduceri, servicii de contabilitate, etc.;

• se achiziționează servicii de la un prestator, persoană impozabilă stabilită în alt stat membru, servicii pentru care este obligată la plata taxei în România conform art. 307 alin. (2) din Codul fiscal, înaintea primirii serviciilor respective;

•se prestează servicii care au locul în alt stat membru – din punctul de vedere al TVA, pentru care beneficiarul serviciului este persoana obligată la plata taxei conform echivalentului din legislația altui stat membru al art. 307 alin. (2) din Codul fiscal, înainte de prestarea serviciului. Sunt servici cunoscute în limbajul fiscal ca cele având locul prestării de servicii la beneficiarul din celălalt stat membru cum sunt servicii informative, servicii de consultanță, servicii de traduceri, servicii de contabilitate, etc;

• se achiziționează servicii de la un prestator, persoană impozabilă stabilită în alt stat membru, servicii pentru care este obligată la plata taxei în România conform art. 307 alin. (2) din Codul fiscal, înaintea primirii serviciilor respective.

Formularul 098 – Cerere de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, conform art. 316 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal – se utilizează de societățile nou înființate ce doresc să se înregistreze în scopuri de TVA încă de la înmatriculare.

Cererea se depune de către solicitant, în calitate de reprezentant legal al societăţii, de către un asociat al acesteia sau altă persoană împuternicită, la registratura organului fiscal competent ori la poştă prin scrisoare recomandată.

Organul fiscal competent este organul fiscal în a cărui rază teritorială se află sediul social declarat în cererea de înmatriculare în registrul comerţului.

Ai nevoie de Codul fiscal? Poţi cumpăra actul la zi, în format PDF sau MOBI, de AICI!

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here