OpANAF nr. 3942 din 2020 privind aprobarea modelelor unor formulare utilizate în domeniul colectării creanţelor fiscale, precum şi pentru modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.454/2016 pentru aprobarea Procedurii de executare silită în cazul debitorilor care au de încasat sume certe, lichide şi exigibile de la autorităţi sau instituţii publice a fost publicat în Monitorul oficial nr. 1123 din 23.11.2020

Actul normativ aduce modificarea la două formulare utilizate în cadrul procedurilor de colectare a creanțelor fiscale. După cum se cunoaște, prin OpANAF nr. 63/2017 au fost adoptate documentele și modul de utilizare al documentelor în cadrul procedurilor de colectare a creanțelor fiscale.

La data prezentei informări există un număr de 64 de  modele tipizate pe care le utilizează autoritatea fiscală în vederea colectării creanțelor fiscale.

Prin OpANAF nr. 3942/2020 două dintre aceste documente se modifică. Acestea sunt: Anexa nr. 48 la OpANAF 63/2017 adresă de suspendare temporară totală sau parțială a indisponibilizării conturilor, Anexa nr. 49 la ordinul OpANAF nr. 63/2017, adresă de suspendare temporară totală sau parțială a indisponibilizării reținerilor.

Primul document se va utiliza în relația directă cu contribuabilul – la instituția de credit pe care acesta o utilizează. Al doilea formular se va utiliza în relația cu terțul poprit când s-a utilizat procedura încasării creanțelor de la un terț poprit.

www.lege5.roRapid actualizată, platforma legislativă Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, mai ales în contexul decretării stării de urgență pe teritoriul României.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here