Începând din 4 iulie, este în vigoare un nou formular pentru declararea impozitului pe venituri din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal (vânzare-cumpărare, moşteniri, donaţii etc.). Modificările la declaraţiile pe formularul 208 au fost aprobate prin OPANAF nr. 1886/2017, publicat în Monitorul Oficial nr. 518/2017. 

Formularul 208 „Declaraţie informativă privind impozitul pe veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal”

Formularul se utilizează pentru declararea informaţiilor privind tranzacţiile de proprietăţi imobiliare din patrimoniul personal prin procedură notarială, încheiate începând cu data de 1 februarie 2017.

Informaţiile privind tranzacţiile de proprietăţi imobiliare din patrimoniul personal prin procedură notarială, încheiate până la data de 1 februarie 2017, se declară utilizând formularul 208 „Declaraţie informativă privind impozitul pe veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal”, în vigoare la data încheierii tranzacţiei

Ce declară notarul la Fisc?

• Declaraţia se completează şi se depune de către notarii publici care au obligaţia calculării, încasării şi plăţii impozitului pe veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal.

• Declaraţia cuprinde informaţii privind tranzacţiile prin care s-au efectuat transferuri ale dreptului de proprietate şi ale dezmembrămintelor acestuia asupra construcţiilor de orice fel şi a terenurilor aferente acestora, precum şi asupra terenurilor de orice fel fără construcţii, supuse impozitului pe venit.

• Formularul se utilizează de către notarii publici şi pentru notificarea organului fiscal central competent, în cazul în care valoarea declarată de părţi în actul prin care se transferă dreptul de proprietate sau dezmembrămintele sale este inferioară valorii minime stabilite prin studiul de piaţă.

• Formularul NU se completează pentru tranzacțiile de proprietăţi imobiliare din patrimoniul personal care nu sunt supuse impozitului pe venit şi pentru care valoarea declarată de părţi în actul prin care se transferă dreptul de proprietate sau dezmembrămintele sale este mai mare sau egală cu valoarea minimă stabilită prin studiul de piaţă.

• În cazul în care, după autentificarea actului sau întocmirea încheierii de finalizare în procedura succesorală de către notarul public, se constată erori sau omisiuni în calcularea şi încasarea impozitului, acestea se vor soluţiona conform procedurii de rectificare a impozitului pe veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal, prevăzută în anexa nr. 9 din Ordinul nr. 1.022/2.562/2016 privind aprobarea procedurilor de stabilire, plată şi rectificare a impozitului pe veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal şi a modelului şi conţinutului unor formulare utilizate în administrarea impozitului pe venit. 

Ce cuprinde declaraţia?

Reţinem câteva din obligaţiile de raportare, potrivit conţinutului formularului 208:

  • informaţiile corespunzătoare fiecărei persoane care transferă şi căreia i se transferă dreptul de proprietate şi dezmembrămintele acestuia;
  • tipul de transfer, pentru fiecare tranzacţie: vânzare-cumpărare, moştenire, donaţie etc.;
  • taxele notariale aferente transferului: tariful ANCPI (Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară), tariful pentru obţinerea extraselor, precum şi alte sume datorate bugetului de stat încasate de notarii publici la transferul proprietăţilor imobiliare;
  • valoarea stabilită în studiul de piaţă – suma reprezentând valoarea minimă stabilită prin studiul de piaţă, pentru fiecare tranzacţie (numai în situaţia în care valoarea declarată de părţi în actul prin care se transferă dreptul de proprietate sau dezmembrămintele sale este inferioară valorii minime stabilite prin studiul de piaţă realizat de către camerele notarilor publici ;
  • suma reprezentând valoarea totală a tranzacţiei înscrisă în documentul de transfer (actul notarial);
  • venitul impozabil stabilit potrivit legii, pentru fiecare tranzacţie ;
  • cota (%) deţinută de fiecare beneficiar de venit, din proprietatea imobiliară transferată;
  • venitul impozabil pentru fiecare tranzacţie, pe fiecare beneficiar de venit, corespunzător cotei deţinute;
  • impozitul pe venitul din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal calculat şi încasat de notarul public, potrivit legii, pentru fiecare tranzacţie, pe fiecare beneficiar de venit;
  • datele de identificare pentru fiecare persoană căreia i se transferă dreptul de proprietate şi dezmembrămintele acestuia.

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here