Ministerul Afacerilor Interne a pus în dezbatere un proiect de hotărâre care va fi adoptat ulterior de Guvern prin care mărește perioada acordată polițiștilor și jandarmilor cu până la 550 de zile, în cadrul unui concediu medical. Această perioadă va fi aprobată în continuarea primelor 180 de zile de concediu medical, dar în anumite condiții.

Proiectul prevede următoarele modificări:

– instituirea posibilității de acordare pentru cadrele militarea unor concedii medicale de până la 550 de zile, în continuarea celor 180 de zile acordate inițial, în cazul în care caracterul și evoluția afecțiunilor cauzate de accidente de muncă, cercetate și înregistrate potrivit legii, conduc comisiile de expertiză medico-militară la concluzia că sunt posibilități de recuperare;

– acordarea concediilor medicale de recuperare şi plata în continuare a drepturilor de soldă sau bănești, conform reglementărilor legale privind salarizarea personalului militar,pentru persoanele care pot beneficia de concedii medicale de până la 550 de zile, în continuarea celor 180 de zile acordate inițial, se fac numai cu aprobarea conducătorilor ministerelor şi ai instituţiilor din sistemul apărării, ordinii publice, securității naţionale şi justiţiei

Hotărârea Guvernului nr. 270/1999, privind stabilirea condiţiilor de acordare a asistenței medicale, medicamentelor, concediilor medicale şi scutirilor medicale cadrelor militare în activitate se modifică și se completează după cum urmează:

La articolul 6, după alineatul (41) se introduce un nou alineat, alin. (42), cu următorul cuprins:

,,(42) În cazul în care caracterul și evoluția afecțiunilor cauzate de accidente de muncă, cercetate ș iînregistrate potrivit legii, conduc la concluzia că sunt posibilități de recuperare, comisiile de expertiză medico-militară pot face propuneri de acordare a unor concedii medicale de recuperare de până la 550 de zile, în continuarea celor 180 de zile.”

La articolul 6, alineatul (5) se modifică și va avea următorul cuprins:

,,(5) Acordarea concediilor medicale de recuperare şi plata în continuare a drepturilor de soldă, conform reglementărilor legale privind salarizarea personalului militar, pentru persoanele prevăzute la alin. (4), (41)și (42), se fac numai cu aprobarea conducătorilor ministerelor şi ai instituţiilor din sistemul apărării, ordinii publice, securității naţionale şi justiţiei”.

De asemenea, prin același proiect se impune utilizarea unei terminologii unitare, în sensul înlocuirii sintagmei ,,accidente în timpul serviciului” cu sintagma ,,accidente de muncă”.

Articolul 8 se modifică și va avea următorul cuprins:

,,Art. 8 –Cadrele militare în activitate pot fi trimise la tratament în străinătate în cazurile în care afecțiunile sunt cauzate de accidente de muncă ori de boli contractate în timpul şi din pricina îndeplinirii obligaţiilor militare şi care, potrivit avizului Ministerului Sănătăţii, nu pot fi tratate în țară. Cheltuielile în lei şi în valută necesare pentru acoperirea acestor costuri se vor suporta de instituţiile din sistemul apărării, ordinii publice, siguranței naţionale şi justiţiei.”

Ai nevoie de Hotărârea Guvernului nr. 270/1999? Poți cumpăra actul la zi, în format PDF şi MOBI, de AICI!

comentarii

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here