19 Ianuarie, 2020

Modificări la Codul silvic, în vigoare din această lună

Semanlăm câteva modificări şi completări aduse la Codul silvic prin Legea nr. 230/2018, publicată în Monitorul Oficial nr. 693/2018, în vigoare de la data de 11 august 2018. 

Administrarea fondului forestier

 Servicii silvice contractuale. Au fost simplificate dispoziţiile din lege, astfel că:

- pentru suprafețele de fond forestier de maximum 30 ha inclusiv, aparținând persoanelor fizice și juridice, la cererea deținătorului, ocolul silvic nominalizat are obligația să asigure serviciile silvice, pe bază de contract.

- pentru suprafețele de fond forestier de peste 30 ha, pentru care nu există administrare sau pentru care nu sunt asigurate serviciile silvice, asigurarea serviciilor silvice de către ocolul silvic nominalizat se face prin act de constatare încheiat între reprezentantul ocolului silvic nominalizat și reprezentantul structurii teritoriale de specialitate a autorității publice centrale care răspunde de silvicultură, după realizarea controlului de fond/evaluarea de către ocolul silvic, în condițiile legii, a eventualelor pagube aduse fondului forestier. (În forma anterioară, această dispoziţie se referea la supraqfeţe de fond forestier de maximum 30 ha.) 

Asigurarea integrităţii fondului forestier

• Terenurile necesare realizării sau extinderii cimitirelor aparținând domeniului public al unităților administrativ-teritoriale au fost incluse în lista obiectivelor care pot fi scoase definitiv din fondul forestier național, doar cu condiția compensării acestora, fără reducerea suprafeței fondului forestier și cu plata anticipată a obligațiilor bănești. 

Recoltarea de produse specifice fondului forestier

• S-au adus modificări la reglementările privind regimul de tăiere din fondul forestier, de către administratorii prevăzuţi de lege, pentru lucrări de îngrijire și conducere a arboretelor, tăieri de igienă, precum și tăierile de produse accidentale dispersate sau realizate pe suprafețele compacte de maximum 3 ha, executate în fondul forestier proprietate publică a statului. Reţinem, dintre acestea:

- valorificarea ca masă lemnoasă pe picior se poate face numai pentru volumul din actele de punere în valoare care depășește capacitatea proprie de exploatare la nivelul ocolului silvic/bazei experimentale și după organizarea a cel puțin două proceduri de achiziție publică, în condițiile legii.

- pentru necesarul de lemn al populației, pe bază de solicitare individuală sau în baza solicitărilor centralizate de unitățile administrativ-teritoriale pe suprafața cărora este amplasat fondul forestier administrat de ocolul silvic de stat; această cantitate se valorifică prin vânzare directă, iar cumpărătorul acesteia nu are dreptul de comercializare;

- pentru consumul propriu al unităților de interes local, cantitate care se valorifică prin vânzare directă, iar cumpărătorul acesteia nu are dreptul de comercializare.

 Volumul disponibil de lemn de lucru cu diametrul la capătul gros de maximum 24 cm și de lemn de foc, rămas după acoperirea necesarului de lemn în condițiile alin. (52) și (53), se valorifică în condițiile regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică, în vigoare. 

Plata serviciilor silvice

Au fost modificate formularele cu:

- Fişa de calcul al sumelor pentru asigurarea serviciilor silvice, cu încadrare pe forme de relief.
- Decontul justificativ privind acordarea alocațiilor bugetare proprietarilor de păduri în vederea gestionării durabile a fondului forestier, decont care se întocmește pentru toate suprafețele de fond forestier cu proprietar neidentificat pentru care sunt asigurate serviciile silvice de același ocol silvic. 

O abrogare privitoare la contravenţii

La data intrării în vigoare a legii pe care o semnalăm, prin articol special al acestei legi a fost abrogată o prevedere care fusese introdusă în Codul silvic în 2015, prin  Legea nr. 133/2015. Iată ce prevedea această dispoziţie, abrogată începând cu data de 11 august:

“Multiplicarea de două ori a valorii prejudiciilor, prevăzute la art. 105 alin. (1) din Legea nr. 46/2008, cu modificările și completările ulterioare, astfel cum a fost modificat prin prezenta lege, în pădurile încadrate prin amenajamente silvice în grupa I funcțională, se va aplica, după intrarea în vigoare a prezentei legi, numai dacă prejudiciul a rezultat ca urmare a unor fapte care constituie infracțiuni sau contravenții.”

Textul art. 105 (1), la care se făcea trimitere, prevede că prejudiciul adus fondului forestier național, indiferent de natura juridică a proprietății, se evaluează de către personalul silvic, în condițiile legii.

Ai nevoie de Codul silvic? Poţi cumpăra actul la zi, în format PDF sau MOBI, de AICI!

comentarii

Despre autor  ⁄ Eugen Staicu

Eugen Staicu este redactor colaborator la LegeStart.ro. Contact: legestart@indaco.ro.

Fara comentarii

Scrie un comentariu