Un proiect legislativ inițiat la Senat completează Codul rutier în privința vehiculelor electrice, pentru care nu s-au înființat destule stații de reîncărcare, astfel că această măsură va deveni obligatorie pentru toate autoritățile statului, locale și centrale.

România a reușit să implementeze câteva dintre măsurile adoptate la nivel internațional pe linia mediu-sănătate-energie, în privința stimulării achiziției vehiculelor electrice şi electrice hibrid plug-in, prin Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante şi eficiente din punct de vedere energetic, 2017-2019, respectiv prin Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: staţii de reîncărcare pentru vehicule electrice şi electrice hibrid plug-in. Mai departe însă, pentru a asigura consumatorii că au suport pentru a-și achiziționa astfel de vehicule, statul trebuie să ia măsuri pentru dezvoltarea infrastructurii de alimentare verde, prin stațiile speciale de încărcare/reîncărcare a acestor vehicule.

Proiectul legislativ prevede ca în termen de un an de la data publicării modificărilor, statul să dezvolte această infrastructură peste tot în țară.

Lege pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice

După articolul 130 se introduce un nou articol, art. 1301, cu următorul cuprins:

Art. 1301 – (1) Următoarele categorii de autorităţi şi instituţii publice au obligaţia să contribuie la dezvoltarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic:

a) Parlamentul României;

b) Administraţia Prezidenţială;

c) Guvernul;

d) autorităţile aflate sub control parlamentar, cu excepţia celor din domeniul siguranţei naţionale;

e) ministerele şi alte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, precum şi serviciile publice descentralizate ale acestora, cu excepţia celor din domeniul apărării şi ordinii publice;

f) instituţiile prefectului;

g) consiliile locale, cu excepţia celor din comune;

h) consiliile judeţene şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti.

(2) Fiecare dintre autorităţile şi instituţiile publice prevăzute la alin. (1) are următoarele obligaţii:

a) să amplaseze minimum o staţie de reîncărcare a vehiculelor electrice şi electrice hibrid pulg-in;

b) să asigure un minim de locuri de parcare, cel puţin egal cu numărul staţiilor de reîncărcare, destinate exclusiv încărcării vehiculelor electrice şi electrice hibrid plug-in şi marcate corespunzător;

c) să asigure accesul publicului la staţiile de reîncărcare în mod nediscriminatoriu

d) să asigure funcţionarea non-stop a staţiilor de reîncărcare;

e) să asigure utilizarea gratuită a staţiilor de reîncărcare.

(3) Cerinţele de bază pentru o staţie de reîncărcare privind numărul de puncte de reîncărcare, puterea de încărcare, viteza de încărcare, tipurile de prize sau conectori, tipurile de contoare, tipurile de panouri de informare, dimensiunile, rezistenţa, cerinţele privind accesibilitatea, aplicaţiile informatice şi alte cerinţe de proiectare şi instalare se stabilesc prin ordin comun al ministrului afacerilor interne, al ministrului transporturilor, infrastructurii şi comunicaţiilor, al ministrului economiei, energiei şi mediului de afaceri şi al ministrului mediului, apelor şi pădurilor. Fiecare dintre autorităţile şi instituţiile publice prevăzute la alin. (1) alocă, în limita bugetelor aprobate, resurse financiare necesare pentru realizarea obligaţiilor prevăzute la alin. (2) şi (3).”

Proiectul prevede și sancțiuni pentru instituțiile care nu vor respecte măsurile adoptate: “Neîndeplinirea acestei obligaţii de către autorităţile şi instituţiile publice constituie contravenţie şi se sancţionează cu amenda prevăzută în clasa a V-a de sancţiuni, la doi ani de la data publicării legii (de la 21 la 100 puncte-amendă, în anul 2019 un punct- amendă fiind 145 lei).”

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here