Ministerul Justiției a lansat, marți, în dezbatere publică proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, precum și a altor acte normative.

Legea nr. 286/2009 privind Codul penal a intrat în vigoare la data de 1 februarie 2014. Ulterior acestei date, Curtea Constituțională a fost sesizată cu mai multe excepții de neconstituționalitate în legătură cu texte din acest act normativ, unele dintre aceste excepții fiind admise.

Dintre deciziile de admitere a unor excepții de neconstituționalitate a unor texte din Codul penal pronunțate de Curtea Constituțională, unele impun operarea unor intervenții legislative prin care să se realizeze punerea în acord a dispozițiilor legale declarate neconstituționale cu Constituția, așa cum a fost aceasta din urmă interpretată prin deciziile respective ale instanței de contencios constituțional.

Curtea Constituțională a pronunțat și decizii de admitere a unor excepții de neconstituționalitate referitoare la unele dispoziții din legi speciale în materie penală (Legea nr. 682/2002 privind protecția martorilor) și execuțional penală (Legea nr. 254/2013 privind executarea pedepselor, a măsurilor educative și a altor măsuri neprivative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal).

Astfel proiectul prevede că infracțiunea este continuată când o persoană săvârșește la diferite intervale de timp, dar în realizarea aceleiași rezoluții, acțiuni sau inacțiuni care prezintă, fiecare în parte, conținutul aceleiași infracțiuni.

De asemenea, proiectul se referă la cazurile în care au fost săvârșite două infracțiuni, dintre care una în timpul minorității și una după majorat. Potrivit expunerii de motive, „ în cazul unei persoane care a comis în timpul minorității o faptă pentru care instanța a pronunțat, prin hotărâre definitivă, sancțiunea măsurii educative a internării într-un centru de detenție pe o perioadă de 12 ani, iar ulterior împlinirii vârstei majoratului comite încă o infracțiune pentru care i se aplică pedeapsa închisorii de un an, limita minimă a sancțiunii rezultante este de 4 ani (pedeapsa închisorii de un an, la care se adaugă 1/4 din durata măsurii educative), iar durata maximă a acesteia este de 12 ani și 4 luni (pedeapsa de 12 ani, la care se adaugă 1/3 din cealaltă pedeapsă de un an)”.

Pentru asigurarea unui cadru previzibil în ceea ce privește actele care produc efecte în sensul întreruperii prescripției răspunderii penale, proiectul de lege prevede că „cursul termenului prescripției răspunderii penale se întrerupe prin îndeplinirea oricărui act de procedură în cauză care, potrivit legii, trebuie comunicat suspectului sau inculpatului.”

Proiectul mai propune că fapta funcționarului public care, în exercitarea atribuțiilor de serviciu, nu îndeplinește un act prevăzut de o lege, o ordonanță a Guvernului, o ordonanță de urgență a Guvernului sau de un alt act normativ care, la data adoptării acestuia, avea putere de lege ori îl îndeplinește cu încălcarea unei asemenea dispoziții legale, cauzând astfel o pagubă ori o vătămare a drepturilor sau intereselor legitime ale unei persoane fizice sau ale unei persoane juridice se pedepsește cu închisoarea de la 2 la 7 ani și interzicerea exercitării dreptului de a ocupa o funcție publică.

Proiectul se referă şi la pedeapsa pentru punerea în circulație sau conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul, tramvai, tractor agricol ori forestier neînmatriculat sau neînregistrat. Această fapte se pedepsește cu închisoare de la unu la 3 ani sau cu amendă.

Iar punerea în circulație sau conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul, tramvai, tractor agricol ori forestier cu număr fals de înmatriculare sau înregistrare se pedepsește cu închisoare de la unu la 5 ani sau cu amendă.

Conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul, a unui tramvai ori a unui tractor agricol sau forestier de către o persoană care nu posedă permis de conducere se pedepsește cu închisoarea de la unu la 5 ani.

Conducerea pe drumurile publice a unui vehicul pentru care legea prevede obligativitatea deținerii permisului de conducere de către o persoană care are o îmbibație alcoolică de peste 0,80 g/l alcool pur în sânge se pedepsește cu închisoare de la unu la 5 ani sau cu amendă.

www.lege5.roRapid actualizată, platforma Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, consultarea doctrinei sau informații despre companii.  

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here