Legea nr. 217/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, precum și pentru modificarea art. 223 alin. (2) din Legea nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală a fost publicată în Monitorul Oficial şi intră în vigoare de la 02 noiembrie 2020. 

Noua lege modifică Codul Penal în privinţa infracţiunilor contra minorilor.

Una dintre modificări se referă la termenul de prescripție. Legea prevede ca indiferent cât timp trece de la comiterea faptei, vinovatul va putea fi tras oricând la răspundere penală pentru o infracțiune contra libertății și integrității sexuale asupra unui minor.

De asemenea, potrivit legii, traficul de minori se pedepsește cu închisoarea de la 5 la 10 ani și interzicerea exercitării unor drepturi.

Iar dacă fapta a fost comisă de către un membru de familie sau de către o persoană care conviețuiește cu victima, pedeapsa este închisoarea de la 7 la 12 ani. 

Tot cu închisoare de la 7 la 12 ani va fi pedepsite faptele comise de către o persoană în a cărei îngrijire se afla minorul sau făptuitorul a abuzat de poziția sa recunoscută de încredere sau de autoritate asupra minorului ori de situația vădit vulnerabilă a acestuia, datorată unui handicap psihic sau fizic, unei situații de dependență, unei stări de incapacitate fizică sau psihică ori altei cauze. 

Pedeapsa este închisoarea de la 7 la 15 ani și interzicerea exercitării unor drepturi atunci când faptele au fost comise față de un minor sau de către o persoană care a mai comis anterior o infracțiune contra libertății și integrității sexuale asupra unui minor.

De asemenea articolul 218alineatul (4) se modifică şi prevede că dacă fapta a avut ca urmare moartea victimei, pedeapsa este închisoarea de la 9 la 18 ani și interzicerea exercitării unor drepturi.

O altă completare a codului Penal adusă de legea nr. 217/2020 prevede ca actul sexual de orice natură săvârșit de un major în prezența unui minor care nu a împlinit vârsta de 14 ani se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă.

De asemenea, determinarea de către un major a unui minor care nu a împlinit vârsta de 14 ani să asiste la comiterea unor acte cu caracter exhibiționist ori la spectacole sau reprezentații în cadrul cărora se comit acte sexuale de orice natură, precum și punerea la dispoziția acestuia de materiale cu caracter pornografic se pedepsesc cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă.

Un aspect important menţionat în noua lege este că legea penală română se aplică infracțiunilor săvârșite în afara teritoriului țării de către un cetățean român sau de o persoană juridică română indiferent de pedeapsa prevăzută de legea română, chiar dacă fapta nu este prevăzută ca infracțiune de legea penală a țării unde aceasta a fost săvârșită.

www.lege5.roRapid actualizată, platforma legislativă Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, mai ales în contexul decretării stării de urgență pe teritoriul României.

1 COMENTARIU

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here