În Monitorul Oficial nr. 197/26.02.2021 a fost publicată Ordonanța de urgență nr. 13/2021 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal și a Legii contabilității nr. 82/1991, în vigoare începând cu 26 februarie 2021, cu câteva excepții menționate mai jos.

  1. Modificări aduse Codului fiscal

Se clarifică situația privind deductibilitatea cheltuielilor înregistrate în tranzacțiile efectuate cu persoane situate în Lista UE a jurisdicțiilor necooperante în scopuri fiscale, noile prevederi fiind aplicabile doar jurisdicțiilor din Anexa I, rezolvând astfel problema tranzacțiilor cu entități rezidente în țări precum Turcia, Maroc, Australia.

Astfel, cheltuielile înregistrate în relație cu o persoană situată într-un stat care, la data înregistrării cheltuielilor, este inclus în Anexa II, reprezintă cheltuieli deductibile pentru determinarea rezultatului fiscal începând cu trimestrul I al anului 2021.

Se clarifică tratamentul fiscal aplicabil veniturilor din salarii pentru avantajele în bani și/sau natură acordate atât de angajator, cât și de terți. Aceste prevederi se vor aplica începând cu veniturile aferente lunii martie 2021.

Noul termen de depunere a declarației anuale de venit pentru asocierile fără personalitate juridică și entitățile supuse regimului transparenței este 15 aprilie.

Sunt uniformizate prevederile privind noul plafon de 4,5 milioane lei cifră de afaceri pentru a aplica sistemul de TVA la încasare (în vigoare începând cu 1 martie 2021).

  1. Modificări aduse Legii contabilității

Principalele modificări aduse Legii contabilității se referă la:

  • Introducerea obligativității de a organiza și conduce contabilitate proprie, potrivit prevederilor contabile pentru persoanele juridice străine care desfășoară activități în România prin intermediul unui sediu permanent/mai multor sedii permanente, precum și pentru persoanele juridice străine care au locul de exercitare a conducerii efective în România.
  • Se aduc clarificări în ceea ce privește entitățile pentru care normele și reglementările contabile se emit de către Banca Națională a României, respectiv instituțiile de credit, instituțiile financiare nebancare, instituțiile de plată și instituțiile emitente de monedă electronică, Fondul de garantare a depozitelor bancare, precum și pentru orice alte entități care intră în sfera sa de reglementare contabilă.
  • Situațiile financiare anuale consolidate sunt însoțite de raportul consolidat al administratorilor, raportul de audit, precum și raportul consolidat privind plățile către guverne, în cazul în care reglementările contabile aplicabile prevăd obligația întocmirii acestuia.
  • Se stabilește faptul că informațiile cu caracter public, cuprinse in situațiile financiare/raportările contabile anuale sunt cele publicate pe site-ul Ministerului Finanțelor. Acestea se stabilesc prin ordin al Ministrului Finanțelor.
  • Completarea listei privind contravențiile și amenzile aferente, precum și clarificări cu privire la persoanele care constată contravențiile și aplică amenzile  – aceste prevederi intră în vigoare în 30 de zile de la data publicării Ordonanței.

www.lege5.roRapid actualizată, platforma Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, consultarea doctrinei sau informații despre companii.  

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here