Ordonanța de urgență nr. 89/2018 privind unele măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative a adus modificări, între altele, la Codul fiscal, unele cu aplicare de la data publicării ordonanței, dar amendamente cu aplicare de la 1 noiembrie.

O.U.G. nr. 89/2018 a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 854 din 9 octombrie 2018.

Din categoria prestărilor de servicii sau livrări de bunuri, la care se aplică cota redusă de 9%, asupra bazei de impozitare, cu aplicare de la 1 noiembrie au fost scoase:

– cazarea în cadrul sectorului hotelier sau al sectoarelor cu funcție similară, inclusiv închirierea terenurilor amenajate pentru camping;

– serviciile de restaurant și de catering, cu excepția băuturilor alcoolice, altele decât berea care se încadrează la codul NC 22 03 00 10.

Categoriile de mai sus se regăsesc, de la 1 noiembrie, la impozitarea cu cota redusă de 5%. Tot de la 1 noiembrie, prin completările aduse la Codul fiscal de O.U.G. nr. 89/2018, intră la impozitare cu cota redusă de 5% şi dreptul de utilizare a facilităților sportive ale căror activități sunt încadrate la codurile CAEN 9311 și 9313, potrivit Clasificării activităților din economia națională – CAEN, actualizată prin Ordinul președintelui Institutului Național de Statistică nr. 337/2007, în scopul practicării sportului și educației fizice, altele decât cele scutite conform art. 292 alin. (1) lit. l), adică prestările de servicii strâns legate de practicarea sportului sau a educației fizice, efectuate de organizații fără scop patrimonial pentru persoanele care practică sportul sau educația fizică.

În sfârșit, mai menționăm completările aduse la o altă grupă de servicii care beneficiază de aplicarea cotei reduse de TVA de 5%, de la 1 noiembrie, şi care cuprinde serviciile constând în permiterea accesului la castele, muzee, case memoriale, monumente istorice, monumente de arhitectură și arheologice, grădini zoologice și botanice, bâlciuri, parcuri de distracții și parcuri recreative ale căror activități sunt încadrate la codurile CAEN 9321 și 9329, potrivit Clasificării activităților din economia națională – CAEN, actualizată prin Ordinul președintelui Institutului Național de Statistică nr. 337/2007, târguri, expoziții și evenimente culturale, evenimente sportive, cinematografe, altele decât cele scutite conform art. 292 alin. (1) lit. m). Scutirile privesc prestările de servicii culturale și/sau livrările de bunuri strâns legate de acestea, efectuate de instituțiile publice sau de alte organisme culturale fără scop patrimonial, recunoscute ca atare de către Ministerul Culturii.

În legătură cu modificările menționate, în Expunerea de motive la O.U.G. nr. 89/2018 se arată că extinderea aplicării cotei reduse de TVA de 5% pentru activități sportive și recreative, servicii de cazare, restaurant și catering constituie o măsură de natură a contribui în mod esențial la reducerea evaziunii fiscale și la crearea unui climat competitiv adecvat în acest domeniu. Se apreciază, totodată, faptul că extinderea aplicării cotei reduse de TVA de 5% generează efecte pozitive semnificative asupra mediului de afaceri și prin îmbunătățirea fluxurilor de cash-flow, diminuând astfel o serie de dificultăți cu care se confruntă operatorii economici din această perspectivă.

Ai nevoie de OUG nr. 89/2018? Poți cumpăra actul la zi, în format PDF şi MOBI, de AICI!
comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here