Veniturile din salarii și asimilate acestora, veniturile din activitățile independente, din investiții și din jocuri de noroc nu vor mai fi impozitate la sursă, ci anual, de către fiecare contribuabil. Conform unui draft de lucru de modificare a Codului fiscal, obținut de Profit.ro, angajatorii nu vor mai reține din salariul angajaților, în fiecare lună, decât contribuțiile sociale (pensie, sănătate, șomaj), nu și impozitul pe venit (de 16% în prezent), pe care românii vor fi obligați să și-l plătească singuri în cursul anului următor, când vor depune declarații de venit global pe gospodărie (IVG).

Rămâne să fie reținut în continuare la sursă, însă, de către notari, impozitul pe veniturile din vânzarea imobilelor.

Documentul aflat la baza discuțiilor de modificare a Codului fiscal abrogă art. 80 și art. 81, care stabilesc că “plătitorii de salarii şi de venituri asimilate salariilor au obligaţia de a calcula şi de a reţine impozitul aferent veniturilor fiecărei luni la data efectuării plăţii acestor venituri, precum şi de a-l plăti la bugetul de stat până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei pentru care se plătesc aceste venituri”, respectiv  obligaţia prevăzută la articolul 81 pentru completarea şi depunerea declaraţiei privind calcularea şi reţinerea impozitului pentru fiecare beneficiar de venit, înlocuind-o cu “Declaraţia privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate pentru fiecare beneficiar de venit”.

Angajatorul va elibera fiecărui angajat un document care va atesta venitul net realizat în cursul anului, până în ultima zi din luna februarie a următorului an, astfel încât fiecare contribuabil să își poată completa, cu acest document, declarația globală de venit, pe gospodărie.

După introducerea acestui nou tip de calcul (impozitul pe gospodărie), și băncile vor fi obligate, potrivit proiectului obținut de Profit.ro, să comunice fiecărui client, persoană fizică, în scris, situaţia veniturilor/pierderilor înregistrate anual și apoi să depună şi la ANAF declaraţii anuale pentru fiecare contribuabil care le este client. Băncile scapă, astfel, de calculul și reținerea impozitului.

În prezent, impozitul de 16% pe veniturile din dobânzi pentru depozitele la vedere și la termen, precum și pentru cele constituite în sistemul Bauspar, de economisire-creditare în domeniul locativ, este calculat și reținut de către bănci la momentul înregistrării în conturile titularilor, fiind apoi virat integral la bugetul stat până la data de 25 inclusiv a lunii următoare înregistrării în cont.

Art 97, va fi modificat astfel – plătitorii de venituri din investiții au următoarele obligații:

  • calcularea venitului/pierderii pentru fiecare persoană fizică;
  • transmiterea către fiecare persoană care obține venituri/pierderi a informațiilor privind totalul veniturilor/pierderilor, în formă scrisă, realizate în cursul anului fiscal, până în ultima zi a anului curent pentru anul anterior;
  • să depună anual, până în ultima zi a lunii februarie a anului curent, pentru anul anterior, la organul fiscal competent o declarație informativă privind totalul veniturilor/pierderilor, pentru fiecare contribuabil. 

Abandonarea reţinerii la sursă va însemna că statul nu va mai încasa pe tot parcursul anului 2018 impozit pe venit din salarii, drepturi de autor, activităţi independente, investiţii, câştiguri din jocuri de noroc, adică peste 20 miliarde de lei sau circa 10% din veniturile totale ale statului, mai scrie Profit.ro.

Ai nevoie de Codul fiscal? Poţi cumpăra actul la zi, în format PDF sau MOBI, de AICI!

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here