Am semnalat, pe LegeStart, lansarea de către MFP a proiectului de ordonanţă de urgenţă pentru modificări la Codul fiscalPrimele două materiale au privit impozitul pe profit şi impozitul pe venitul microîntreprinderilor precum şi impozitarea veniturilor, în general. Mai jos găsiţi alte modificări, propuse prin proiectul lansat în dezbatere publică pe data de 4 noiembrie.  

Contribuţii sociale obligatorii

Plata zilierilor. Proiectul propune trecerea în categoria veniturilor exceptate de la plata contribuţiilor sociale obligatorii a remuneraţiei brute, pentru prestaţia zilierilor, în concordanţă cu dispoziţiile Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri, republicată. 

Termen de plată şi de declarare a contribuţiilor sociale obligatorii. Este reglementat termenul de plată şi de declarare a contribuţiilor sociale obligatorii aferente drepturilor reprezentând diferenţe de venituri din salarii stabilite prin lege, pentru perioade anterioare, cum ar fi Legea nr. 85/2016 privind plata diferenţelor salariale cuvenite personalului didactic din învăţământul de stat pentru perioada octombrie 2008 – 13 mai 2011, fără de care, plătitorii diferenţelor salariale care sunt unităţi de învăţământ de stat finanţate de la bugetul de stat, ar plăti obligaţii fiscale accesorii.

Termenul de plată şi de declarare a contribuţiilor sociale obligatorii aferente acestor drepturi se reglementează în mod similar cu cel prevăzut pentru sumele stabilite în baza unor hotărâri judecătoreşti rămase definitive şi irevocabile/hotărâri judecătoreşti definitive şi executorii de la art. 146 alin. (9), 147 alin. (3), 168 alin. (7), 169 alin. (3), 190 alin. (8), 191 alin. (2), 199 alin. (7), 200 alin. (2), 207 alin. (6), 208 alin. (2), 214 alin. (4) şi 215 alin. (2) din Codul fiscal.

Pentru drepturile reprezentând diferenţe de venituri din salarii stabilite prin lege, pentru perioade anterioare, se prevede următoarea regulă:

  • sumele respective se defalcă pe lunile cărora le sunt aferente potrivit legii;
  • pentru determinarea contribuţiilor se utilizează cotele de contribuţii sociale care erau în vigoare în acea perioadă;
  • contribuţiile sociale datorate potrivit legii se calculează, se reţin la data efectuării plăţii, se plătesc şi se declară până la data de 25 a lunii următoare celei în care au fost plătite aceste sume. 

Impozite şi taxe locale

Impozitare pentru bunuri deţinute de persoane cu handicap. Se propune scutirea integrală pentru clădirea de domiciliu, terenul aferent clădirii de domiciliu şi pentru un mijloc de transport, la alegerea contribuabilului, pentru bunurile deţinute în comun cu soţul/soţia de către persoanele cu handicap grav sau accentuat şi a persoanelor încadrate in gradul I de invaliditate, respectiv a reprezentanţilor legali ai minorilor cu handicap grav sau accentuat şi ai minorilor încadraţi în gradul I de invaliditate.

Dacă o clădire, un teren sau un mijloc de transport este deţinut în comun de soţi împreună cu o terţă persoană, scutirea nu se va acorda şi cotei-părţi aferente terţului.

Ai nevoie de Codul fiscal? Poţi cumpăra actul la zi, în format PDF, de AICI!

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here