Câteva dintre dispoziţiile de modificare a Codului fiscal, cu privire la accizare, au fost aduse, recent, prin O.G. nr. 28/2013 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare, publicată în Monitorul oficial nr. 553/2013, amendamente în vigoare de la 1 septembrie. Succint, găsiţi mai jos încadrările care privesc aceste modificări.

Plătitorii de accize

Aici, modificările privesc încadrările pentru:
• operatorii economici care produc, achiziţionează din teritoriul comunitar ori importă cafea, bijuterii, blănuri, iahturi, autoturisme, arme şi cartuşe;
• persoanele fizice care achiziţionează din teritoriul comunitar ori importă iahturi şi autoturisme.
Ca obligaţii modificate, pentru operatorii economici care achiziţionează din teritoriul comunitar toate  produsele prevăzute la art. 207 este prevăzut ca, înainte de primirea produselor, să se înregistreze la autoritatea competentă, în condiţiile prevăzute în normele metodologice, şi să respecte următoarele cerinţe: să garanteze plata accizelor în cuantumul şi în condiţiile stabilite în normele metodologice; să ţină evidenţa livrărilor de astfel de produse; să prezinte produsele la cererea organelor de control; să accepte orice monitorizare sau verificare a stocurilor din partea organelor de control.
NU se supun acestor cerinţe antrepozitarii autorizaţi şi destinatarii înregistraţi care achiziţionează din teritoriul comunitar bere şi produse fermentate -altele decât bere şi vinuri- şi nici operatorii economici care achiziţionează pentru uzul propriu cafea, bijuterii, blănuri, iahturi, autoturisme, arme şi cartuşe.

Restituirea accizelor

Mai întâi, să reţinem regula generală potrivit căreia operatorii economici care exportă sau care livrează într-un alt stat membru sortimente de cafea obţinute din operaţiuni proprii de prelucrare a cafelei achiziţionate direct de către aceştia din alte state membre ori din import pot solicita autorităţilor fiscale competente, pe bază de documente justificative, restituirea accizelor virate la bugetul de stat, aferente cantităţilor de cafea utilizate ca materie primă pentru cafeaua exportată sau livrată în alt stat membru.  
Prin modificarea introdusă aici se prevede că beneficiază de regimul de restituire a accizelor virate bugetului de stat şi operatorii economici, pentru cafea (verde, prăjită şi solubilă), precum şi bijuterii, confecţii din blănuri, iahturi, autoturisme, arme de vânătoare şi cartuşe, achiziţionate direct de către aceştia dintr-un stat membru sau din import, care ulterior sunt livrate către un alt stat membru, sunt exportate ori sunt returnate furnizorilor.

» Modificări: În stânga puteţi vedea forma veche a art. 210 alin. (3), iar în dreapta forma nouă.
(Atenţie! Urmărirea modificărilor legislative (la nivel de paragrafe) este o facilitate disponibilă numai pentru abonaţii Lege5 Online. Alege un abonament de AICI!)

cf-210modSursa foto: Lege5 Online

Exigibilitatea taxei

Au fost modificate toate prevederile din Codul fiscal, astfel că în noua formă momentul exigibilităţii accizei intervine:
• la momentul recepţionării pentru cafea, bijuterii, blănuri, iahturi, autoturisme, arme şi cartuşe provenite din achiziţii intracomunitare efectuate de operatori economici;
• la data efectuării formalităţilor de punere în liberă circulaţie pentru aceleaşi produse provenite din operaţiuni de import efectuate de operatori economici;
• la momentul eliberării pentru consum pentru bere şi produse fermentate altele decât bere şi vinuri;
• la momentul vânzării pe piaţa internă, pentru bijuterii, blănuri, iahturi, autoturisme, arme de vânătoare şi cartuşe;
• la data efectuării formalităţilor de punere în liberă circulaţie pentru iahturi şi autoturisme provenite din operaţiuni de import efectuate de persoane fizice, respectiv înainte de efectuarea primei înmatriculări în România, în cazul iahturilor şi autoturismelor provenite din achiziţii intracomunitare efectuate de persoane fizice. În scopul înmatriculării iahturilor şi autoturismelor, se prezintă organelor competente declaraţia vamală şi certificatul care atestă plata accizelor, în cazul vehiculelor achiziţionate intracomunitar.
Alte modificări se referă la plata accizelor la bugetul de stat şi la obligaţiile privind depunerea declaraţiei de acciză.
Pentru un text complet privind produsele accizabile, vedeţi articolul 207 din Codul fiscal, în întregime, mai jos.
CF-207Sursa foto: Lege5 Online

Notă: Actele normative menţionate în acest articol pot fi consultate gratuit în Lege5 Online. Atenţie: Actele normative sunt disponibile gratuit în forma publicată în Monitorul Oficial. Doar abonaţii Lege5 au acces la forma consolidată a acestora.

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here