Procedura fiscală în materie a primit reglementări distincte, prin modificările şi completările de acte normative dispuse de O.U.G. nr. 8/2014 – publicată în Monitorul Oficial nr. 151/2014.
Ordonanţa de urgenţă a prevăzut reglementarea unor reguli generale şi unitare privind restituirea în cazul impozitului pe venit având în vedere faptul că normele metodologice de aplicare a Codului fiscal stabilesc reguli de restituire numai cu privire la unele impozite cu reţinere la sursă (impozitul pe veniturile din salarii şi impozitul pe veniturile nerezidenţilor).

Totodată, necesitatea reglementării este motivată şi de faptul că practica administrativă este neunitară cu privire la restituirea impozitelor cu reţinere la sursă. Procedura propusă are în vedere ca restituirea să se efectueze de către plătitor, acesta urmând apoi să efectueze regularizarea sumelor restituite către contribuabil cu obligaţiile fiscale de acelaşi tip datorate în perioada fiscală în care s-a făcut restituirea. Pentru sumele regularizate nu se mai depune declaraţie rectificativă.

Reglementarea nouă din Codul de procedură fiscală

Un nou articol – 1172 – introdus în Codul de Procedură fiscală prin ordonanţa de urgenţă instituie prevederi speciale privind restituirea creanţelor fiscale colectate prin reţinere la sursă.
Astfel, în situaţia în care plătitorul a reţinut la sursă un impozit pe venit în cuantum mai mare decât cel legal datorat, restituirea acestuia se efectuează de către plătitor, la cererea contribuabilului depusă în termenul de prescripţie a dreptului de a cere restituirea prevăzut la art. 135, respectiv în termen de cinci ani de la data de 1 ianuarie a anului următor celui în care a luat naştere dreptul la compensare sau restituire.

Sumele restituite de către plătitor se regularizează
de către acesta cu obligaţiile fiscale de acelaşi tip datorate în perioada fiscală în care s-a efectuat restituirea. Pentru diferenţele de restituit sunt aplicabile prevederile despre compensare sau restituiri de sume, aşa cum acestea sunt tratate în art. 116 sau 117 din Codul de procedură fiscală, după caz.

» Modificări: În caseta foto de mai jos puteţi vedea o parte dintre modificările făcute la Codul de procedură fiscală prin OUG nr. 8/2014. Atenţie: Urmărirea modificărilor la nivel de paragraf este o facilitate disponibilă doar pentru abonaţii Lege5.
mod117_2CPF

Două cazuri speciale

O primă situaţie cu rezolvare de caz priveşte situaţia contribuabililor nerezidenţi care depun certificatul de rezidenţă fiscală ulterior reţinerii la sursă a impozitului de către plătitorul de venit. În acest caz, restituirea şi regularizarea se efectuează chiar dacă pentru perioada fiscală în care creanţa fiscală restituită a fost datorată s-a ridicat rezerva verificării ulterioare ca urmare a efectuării inspecţiei fiscale.
O a doua situaţie posibilă este aceea în care plătitorul nu mai există. Într-un asemenea caz, restituirea impozitului pe venit reţinut la sursă în cuantum mai mare decât cel legal datorat se efectuează de către organul fiscal competent pentru administrarea creanţelor fiscale ale contribuabilului solicitant, în baza cererii de restituire depuse de contribuabil. Prin organ fiscal competent se înţelege organul fiscal competent pentru administrarea creanţelor fiscale ale contribuabilului solicitant.

Şi două atenţionări

Pentru impozitul pe venit care se regularizează potrivit acestui nou articol, plătitorul nu depune declaraţie rectificativă.
Plătitorul are obligaţia de a corecta, dacă este cazul, declaraţiile informative corespunzătoare regularizării efectuate.

––––––––––(P)––––––––––

Lege5
 a creat instrumentul ideal pentru a vă ajuta să vizualizaţi prin comparare textul unui act normativ aşa cum era el înainte de modificare şi textul modificat, cu evidenţierea modificărilor.
Prin evidenţierea modificărilor la nivel de paragraf, Lege5 vă ajută să identificaţi mai repede şi cu uşurinţă modificările, astfel încât să luaţi decizii corecte şi să lucraţi eficient.
Aflaţi mai multe despre Lege5 – care este disponibil în variantele OnlineDesktop şi Mobile – de AICI.
ps_evid_mod
Foto articol: Sxc.hu

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here