Guvernul a aprobat un proiect de lege pentru modificarea Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă. Potrivit proiectului, contestația privind tergiversarea procesului este de competența instanței ierarhic superioare, care o soluționează în complet format din 3 judecători. Când procesul se judecă la ÎCCJ, contestația se soluţionează de completul de 5 judecători.

Proiectul mai prevede ca instanța învestită cu judecarea procesului va înainta de îndată contestația privind tergiversarea procesului instanței competente, împreună cu o copie certificată de pe dosarul cauzei. Atunci când este posibil, acestea se trimit instanței ierarhic superioare în format electronic.

Formularea contestaţiei nu suspendă judecata iar instanţa soluţionează contestația în termen de 10 zile de la primirea dosarului.

Judecata se face în camera de consiliu, cu citarea părților, printr-o hotărâre care nu este supusă niciunei căi de atac, ce trebuie motivată în termen de 5 zile de la pronunţare, mai prevede textul proiectului.

Dacă instanţa găseşte contestația întemeiată, va dispune ca instanţa care judecă procesul să îndeplinească actul de procedură sau să ia măsurile legale necesare, arătând care sunt acestea şi stabilind, când este cazul, un termen pentru îndeplinirea lor.

Proiectul mai prevede ca atunci când contestaţia a fost făcută cu rea-credinţă, autorul acesteia poate fi obligat la plata unei amenzi judiciare de la 500 lei la 2.000 lei, precum şi, la cererea părţii interesate, la plata de despăgubiri pentru repararea prejudiciului cauzat prin introducerea contestaţiei.

Reaua-credinţă rezultă din caracterul vădit nefondat al contestaţiei, precum şi din orice alte împrejurări care îndreptăţesc constatarea că exercitarea acesteia s-a făcut în alt scop decât acela pentru care legea o recunoaşte.

www.lege5.roRapid actualizată, platforma Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, consultarea doctrinei sau informații despre companii. 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here