Camera Deputaților va dezbate un proiect de modificare a Legii nr.119/1996 cu privire la actele de stare civilă, precum şi pentru abrogarea Ordonanţei Guvernului nr. 41/2003 privind dobândirea şi schimbarea pe cale administrativă a numelor persoanelor fizice, care prevede modificări importante în domenul evidenței populației.

Una dintre principalele schimbări este evidența informatică a actelor de stare civilă.

Art. 2 (3) – De la data asigurării, la nivel naţional, a infrastructurii informatice necesare, exemplarul I al actelor de stare civilă se completează informatic şi se păstrează în exemplarul I al registrelor de stare civilă pe suport de hârtie, iar exemplarul II se întocmeşte numai în format electronic, atât de către ofiţerii de stare civilă din ţară, cât şi cei de la misiunile diplomatice şi oficiile consulare de carieră ale României.

De asemenea, proiectul elimină din legea actuală situațiile în care persoane neautorizate intervin asupra certificatelor de stare civilă prin instituirea unor norme care să interzică plastifierea, modificarea ori completarea acestora.

Art. 10 (11) – Se interzice modificarea sau completarea fără drept ori plastifierea certificatelor de stare civilă. Certificatele de stare civilă plastifiate ori modificate sau completate fără drept sunt nule. Nulitatea se constată de către ofiţerii de stare civilă, funcţionarii din cadrul D.E.P.A.B.D. sau din cadrul serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor ori ofiţerii de stare civilă din cadrul misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare de carieră ale României.

Proiectul mai prevede ca  înregistrarea nașterii să se facă în termenul cuprins după a 30-a zi de la naștere și până la vârsta de 1 an cu aprobarea primarului.

La momentul înregistrării actelor de naștere, prenumele ales va fi format din cel mult trei cuvinte, în considerarea faptului că la completarea olografă a actului, rubricile pretipărite vor fi altfel depășite, astfel că documentul devine ilizibil.

La articolul 15, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alin.(21), cu următorul cuprins:

„(21) Prenumele declarat la data înregistrării naşterii nu poate fi format din mai mult de trei cuvinte.

La articolul 15, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(3) Dacă părinţii nu au nume de familie comun sau există neconcordanţă între prenumele copilului trecut în certificatul medical constatator al naşterii şi declaraţia verbală a declarantului ori prenumele este format din mai mult de trei cuvinte, întocmirea actului de naştere se face pe baza declaraţiei scrise şi semnate de ambii părinţi, din care să rezulte numele de familie şi prenumele copilului.”

De asemenea, proiectul prevede stabilirea unui nou termen pentru declararea decesului, în vederea eliminării necesității de a obține avizul parchetului, în situații neimputabile declaranților.

Dacă va fi adoptat și de plenul Camerei Deputaților, proiectul va fi trimis spre promulgare președintelui.

www.lege5.roRapid actualizată, platforma legislativă Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, mai ales în contexul decretării stării de urgență pe teritoriul României.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here