Guvernul a adoptat o Ordonanță de Urgență pentru modificarea și completarea Legii Învățământului Preuniversitar nr. 198/2023 și a Legii Învățământului Superior nr. 199/2023. Acest act normativ introduce mai multe schimbări menite să asigure un mediu educațional sigur și sănătos.

Se pun în aplicare măsuri pentru prevenirea comportamentelor care încalcă normele de moralitate și conduită, inclusiv violența verbală, fizică și psihologică – bullying.

Pentru a spori siguranța în școli, se clarifică condițiile pentru instalarea camerelor audio-video în unitățile școlare. Decizia de instalare poate fi luată de fiecare școală cu acordul părinților, elevilor majori și salariaților. În situații excepționale, când există un risc crescut de violență și numeroase sesizări, sistemele de supraveghere pot fi instalate cu informarea prealabilă a persoanelor vizate.

Instalarea și/sau punerea în funcțiune a sistemelor de supraveghere se decide de consiliul de administrație al unității școlare, cu aprobarea directorului și consultarea personalului, pentru o perioadă de maximum un an. Camerele pot fi amplasate în sălile de clasă, exteriorul clădirilor, holuri, săli de mese și festivități, cămine, internate și săli de sport, cu excepția vestiarelor și grupurilor sanitare.

Un alt set de reglementări vizează sprijinirea elevilor pentru a-și continua studiile. Elevele gravide și elevii părinți au prioritate la transfer în unitățile de învățământ care includ nivelul antepreșcolar pentru înscrierea copilului. Elevii cu dificultăți financiare vor fi sprijiniți și de Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse.

Elevii din învățământul special, care nu pot folosi transportul în comun, vor beneficia de o sumă forfetară pentru deplasare.

Se introduce bursa de reziliență, în valoare de 300 de lei pe lună, pentru a stimula progresul în învățare. Aceasta se acordă și elevilor cu afecțiuni oncologice și/sau cronice, școlarizați în „Școala din Spital” sau la domiciliu, pentru o perioadă mai mare de 4 săptămâni, în anul școlar următor revenirii în unitatea de învățământ.

De asemenea, se extinde eligibilitatea pentru bursa socială de 300 de lei lunar, incluzând elevii de până la 30 de ani, neangajați și înscriși în forme de învățământ cu frecvență redusă sau programe de tip „A doua șansă”. Bursa de merit este de 450 de lei pe lună.

În cazurile în care cadrele didactice sunt cercetate pentru infracțiuni incompatibile cu funcția didactică, acestea nu vor desfășura activități didactice pe perioada cercetării penale, dar își vor păstra drepturile salariale.

Ordonanța de urgență aduce și modificări pentru învățământul universitar:

  • Ministerul Educației va putea acorda anual burse pentru studii complete și parțiale de licență, masterat și doctorat, precum și pentru studii postuniversitare și postdoctorale, sau stagii de cercetare în străinătate, din fonduri special constituite, prin hotărâre a Guvernului. Aceste burse se obțin prin concurs național.
  • Se reglementează acordarea burselor pentru românii de pretutindeni, având în vedere performanțele academice remarcabile ale studenților români din instituțiile de învățământ superior de stat din România, în contextul politicii Guvernului.

Vezi aici OUG nr. 95/2024

Vezi aici Legea Învățământului Preuniversitar nr. 198/2023

Vezi aici Legea Învățământului Superior nr. 199/2023

Vez aici alte articole despre legea invatamantului

lege6.ro
lege6.ro

După trei decenii de experiență în dezvoltarea soluțiilor juridice, Indaco Systems prezintă lege6.ro, o nouă platformă guvernată de AI, care se auto-îmbunătățește zilnic

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here