Prevederile referitoare la munca zilierilor ar putea fi modificate semnificativ, un proiect de lege în acest sens, elaborat de Ministerul Muncii, reglementând noi reguli în ceea ce priveşte securitatea şi sănătatea în muncă, vârsta minimă de angajare şi plata zilierilor, dar şi noi amenzi pentru angajatorii care nu respectă legea.

Care sunt însă, punctual, noile schimbări propuse prin proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri?

* Vârsta minimă de la care poate fi angajat un zilier

Legea 52/2011 prevede că nicio persoană nu poate fi angajată zilier dacă nu a împlinit vârsta de 16 ani. Proiectul nou-lansat modifică această limită şi stabileşte că vârsta minimă este cea de 15 ani, cu o condiţie însă! Tinerii cu vârsta între 15 şi 16 ani, care vor să muncească pe un post de zilier, trebuie să prezinte acordul părinţilor sau reprezentanţilor legali.

Acesta se „exprimă în formă autentică cu precizarea activităţilor care urmează să se desfăşoare de către minor/minori şi se consemnează de către beneficiar în Registru. Modelul de acord se stabileşte prin ordin al ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi protecţiei sociale.”

O altă precizare importantă: minorii în vârstă de cel puţin 15 ani şi de cel mult 18 ani desfăşoară ca zilieri numai activităţi potrivite cu dezvoltarea lor fizică şi aptitudinile de care dau dovadă, dacă astfel nu le sunt încălcate dreptul la dezvoltare fizică, mentală, spirituală, morală şi socială, dreptul la educaţie şi nu le este periclitată starea de sănătate.

* Noi amenzi pentru angajator – de ce trebuie să se ferească?

Ministerul Muncii urmăreşte şi introducerea unor noi amenzi pentru angajatori:

  • amendă de la 10.000 la 20.000 lei pentru angajatorul care foloseşte zilieri pentru alte activităţi decât cele expres reglementate de lege 

zilieri1
Sursa foto: Lege5.ro

  • amendă de 6.000 lei pentru angajatorul care foloseşte zilieri fără să respecte următoarele prevederi:
   • durata activităţii ocazionale care poate fi exercitată este de minimum o zi, corespunzător cu 8 ore de muncă.
   • durata zilnică de executare a activităţii unui zilier nu poate depăşi 12 ore, respectiv 6 ore pentru lucrătorii minori care au capacitate de muncă. Chiar dacă părţile convin un număr mai mic de ore de activitate, plata zilierului se va face pentru echivalentul a cel puţin 8 ore de muncă.
   • niciun zilier nu poate presta activităţi pentru acelaşi beneficiar pe o perioadă mai lungă de 90 de zile cumulate pe durata unui an calendaristic.
   • angajatorul nu poate angaja zilieri să desfăşoare activitatea în beneficiul unui terţ.

De asemenea, trebuie reţinut şi faptul că se propune ca angajatorul amendat să poată achita pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, jumătate din minimul amenzii.

* Plata zilierilor – tarif crescut, plată la sfârşitul săptămânii

La ora actuală, angajatorul trebuie să plătească zilierul la sfârşitul fiecărei zilei de lucru, însă, în cazul adoptării acestei propuneri legislative, plata s-ar putea efectua şi la sfârşitul săptămânii, doar în cazul în care se semnează un acord scris în acest sens, între cele două părţi.

De reţinut că este posibilă şi introducerea plăţii electronice, această modalitate urmând a fi stabilită prin norme metodologice distincte.

Un alt pas important, mai ales pentru tineri, îl reprezentă creşterea sumei primite. Astfel, dacă acum un zilier trebuie să primească minim 2 lei pe oră (şi maxim 10 lei/oră), minimul ar putea ajunge la pragul de aproximativ 4,5 lei pe oră. Şi asta pentru că proiectul Ministerului Muncii stabileşte – „cuantumul remuneraţiei brute orare stabilite de părţi nu poate fi mai mică decât valoarea/oră a salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată.”

Cum calculăm? Pentru un angajat cu normă întreagă, durata normală a timpului de muncă este de 8 ore/zi, respectiv 40 ore/săptămână şi aproximativ  170 ore/lună (număr variabil în funcţie lună).

Valoarea salariului de bază minim brut pe ţară este de 750 de lei de unde rezultă un tarif minim pe oră al zilierului de aproximativ 4,5 lei. Trebuie să reţinem însă că prin HG nr. 23/2013 s-a stabilit majorarea salariului minim pe economie la 800 lei începând cu 1 iulie. Astfel, de la acea dată, tariful minim pe oră al zilierului va fi de aproximativ 4,7 lei.

* Ce trebuie să facă angajatorul pentru securitatea şi sănătatea în muncă a zilierilor?

Propunerea legislativă vine cu o noutate în ceea ce priveşte securitatea şi sănătatea în muncă a zilierilor, la ora actuală neexistând reglementări clare în acest sens. Astfel, sunt menţionate o serie de obligaţii pe care angajatorul trebuie să le aibă în vedere:

  • să asigure securitatea şi sănătatea în muncă a zilierilor;
  • să fie în posesia unui document privind identificarea pericolelor la care pot fi expuşi zilierii în timpul desfăşurării activităţilor şi măsurile de prevenire şi protecţie stabilite;
  • să asigure instruirea zilierului, înainte de începerea activităţii şi/sau la schimbarea locului de muncă, cu privire la pericolele la care poate fi expus şi la măsurile de prevenire şi protecţie pe care trebuie să le respecte;
  • să solicite zilierilor, asumarea pe propria răspundere, prin semnătură, că starea sănătăţii îi permite desfăşurarea activităţilor repartizate de beneficiar;
  • să pună la dispoziţie zilierilor echipamente de muncă adecvate care nu pun în pericol securitatea şi sănătatea acestora;
  • să asigure, în mod gratuit, echipamente individuale de protecţie adecvate activităţii desfăşurate de zilieri;
  • să comunice de îndată, către inspectoratul teritorial de muncă pe raza căruia s-a produs, orice eveniment în care au fost implicaţi zilieri.
  • să înregistreze accidentele de muncă suferite de zilieri în timpul activităţii, pe baza proceselor verbale de cercetare.

Însă nu doar angajatorul trebuie să se achite de obligaţii, ci şi zilierii ar putea fi nevoiţi să respecte o serie de reguli:

  • să îşi însuşească şi să respecte măsurile de prevenire şi protecţie stabilite de beneficiar;
  • să utilizeze corect echipamentele de muncă puse la dispoziţie de către beneficiar;
  • să utilizeze corect echipamentul individual de protecţie acordat şi, după utilizare, să îl înapoieze sau să îl pună la locul destinat pentru păstrare;
  • să nu procedeze la scoaterea din funcţiune, la modificarea, schimbarea sau înlăturarea arbitrară a dispozitivelor de securitate proprii ale echipamentelor de muncă;
  • să comunice imediat beneficiarului orice situaţie de muncă despre care au motive întemeiate să o considere un pericol pentru securitatea şi sănătatea zilierilor;
  • să pună la dispoziţia inspectorilor de muncă informaţiile şi documentele solicitate cu ocazia controlului.

* Ce se întâmplă în cazul unui accident de muncă?

Potrivit dispoziţiilor în vigoare, zilierii nu au calitate de asigurat în sistemul public de pensii, sistemul asigurărilor sociale pentru şomaj şi nici în sistemul de asigurări sociale de sănătate. Eventual, aceştia pot încheia, opţional, o asigurare de sănătate şi/sau de pensie.

Proiectul vine însă cu un amendament – în situaţia producerii unui eveniment care are ca urmare accidentarea zilierului, angajatorul este obligat să asigure cheltuielile necesare îngrijirilor medicale din fonduri proprii!

Consultă integral Legea nr. 52/2011 pe Lege5.ro, noul serviciu online de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

Sursa: Ministerul Muncii

1 COMENTARIU

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here