Actul normativ analizat astăzi, OpANAF nr. 2329/2016, se adresează operatorilor economici ce au ca obiect de activitate distribuția în sistem angro sau en-detail de produse accizabile din categoria produselor energetice (benzină, motorină, petrol lampant, gaz petrolier, biocombustibil), respectiv se adresează operatorilor economici ce au ca obiect de activitate distribuția angro de băuturi alcoolice sau tutun prelucrat.

În acest sens, amintim faptul că în urmă cu aproximativ o lună de zile, au fost adoptate OpANAF nr. 1849/2016, respectiv OpANAF nr. 1850/2016, prin care au fost actualizate procedurile de autorizare pentru activitățile descrise mai sus, proceduri ce omiteau autorizarea distribuției fără depozitare.

Este cazul unei societăți de distribuție ce deține mijloace de transport auto, ce achiziționează benzină de la o rafinărie autorizată ca antrepozit fiscal de producție, benzină livrată către un client din România. Transportul combustibilului se realizează direct de la rafinărie către depozitul clientului.

Pentru această situație prevederile de la art. 435 din Codul fiscal obligă distribuitorul, în situația noastră societatea ce deține mijloacele de transport, să dețină o autorizație de distribuție a produselor energetice, având în vedere faptul că acestea sunt produse accizabile. În lipsa autorizației, fapta de a distribui produse accizabile este considerată contravenție și se sancționează cu confiscarea veniturilor, amendă de la 20.000 lei la 100.000 lei, respectiv suspendarea activității 1 – 3 luni.

Recentele acte normative de autorizare nu au prevăzut procedură de autorizare pentru comerțul cu produse accizabile fără depozitare, chiar dacă Codul fiscal prevede această obligație, iar unele opinii au considerat acest fapt:

  • fie o eroare de legiferare, nefiind nici prima și nici ultima;
  • intenția de eliminare din piață a operatorilor economici având ca obiect de activitate distribuția de produse accizabile, având drept efect un monopol al producătorilor, situație probabilă, având în vedere că nu suntem la prima procedură de acest fel.

Desigur, din punctul de vedere al bugetului de stat, aceste autorizații sunt inutile, pentru că acciza se plătește de către antrepozitul de producție, o singură dată pentru tot lanțul de distribuție, iar operatorii economici distribuitori nu plătesc acciză.

Modificările aduse de OpANAF nr. 2329/2016 se adresează în principal tuturor operatorilor economici ce doresc să efectueze distribuție de produse accizabile dintre cele enumerate anterior, și aduce ca noutate procedura de autorizare pentru:

  • operatorii economici ce distribuie produse accizabile din categoria produselor energetice (benzină, motorină, petrol lampant, gaz lichefiat și biocombustibil) fără depozitare;
  • se relegiferează activitatea de comercializare pentru băuturi alcoolice și tutun prelucrat, cu sau fără autorizare. În acest caz, este modificată integral toată procedura de obținere a atestatului pentru comerțul cu băuturi alcoolice și tutun prelucrat.

Dezvoltăm analiza noastră cu procedura de obținere a atestatului de operator cu produse accizabile (benzină, motorină, produse energetice), comercializate în sistem angro fără depozitare.

Acești operatori economici ce doresc autorizarea în comerțul cu produse accizabile trebuie să îndeplinească următoarele obligații:

  • să aibă înscris în obiectul de activitate comerțul cu produse accizabile în sistem angro; în acest sens, se va prezenta certificatul constatator emis de Registrul comerțului;
  • societatea să nu fie declarată inactivă fiscal și să fie în funcțiune; condiția poate fi ușor de justificat prin prezentarea unui extras din Registrul contribuabililor inactivi;
  • societatea să nu aibă datorii înscrise în certificatul de atestare fiscală; în acest caz se va prezenta certificatul emis de ANAF privind obligațiile la buget;
  • se va prezenta cazierul judiciar al administratorului societății, în care să nu fie înscrise condamnări penale avute în ultimii 5 ani privind infracțiunile de fals, înșelăciune, delapidare, abuz de încredere, luare și dare de mită.

Administratorul nu trebuie să fi fost condamnat pentru infracțiuni reglementate de 8 legi în domeniul economic, dintre care amintim: Codul fiscal, Codul vamal al României, legea privind combaterea evaziunii fiscale, legea societăților etc.

Din punctul de vedere al autorizării operatorilor economici ce desfășoară activitate de distribuție băuturi alcoolice și tutun prelucrat în condițiile de comercializare angro, aceștia trebuie să țină cont de următoarele aspecte:

procedurile de autorizare sunt particularizate în funcție de deținerea depozitului sau distribuția produselor fără depozit;

ca și condiții comune, se impune ca operatorul economic să aibă în obiectul de activitate comerțul cu astfel de produse, societatea să fie activă fiscal, să nu aibă datorii la bugetul de stat, iar administratorul societății să prezinte un cazier judiciar în care nu se regăsesc infracțiuni în domeniul economic sancționate în ultimii 5 ani.

Ai nevoie de Codul fiscal? Poţi cumpăra actul la zi, în format PDF, de AICI!

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here