21 Ianuarie, 2020

Modificări importante în Legea privind protecția și promovarea drepturilor copiilor.

Senatul va dezbate un proiect de lege care modifică și completează mai multe lacune ale Legii nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copiilor.

Propunerea legislativă urmărește urgentarea și facilitarea procedurilor plasării copiilor aflați în situații dificile, în familiile substitutive, deoarece procedurile au rămas greoaie, necesită prea mult timp, resurse financiare și umane semnificative, iar finalitatea nu este de cele mai multe ori, cea dorită de legiuitor. “Una dintre modificările prezentei inițiative vizează introducerea persoanei sau a familiei de plasament în definiţia familiei substitutive întrucât în prezent există un număr de 4761 de copii aflaţi în sistem care sunt în familii de plasament şi nu la familia extinsă”, se arată în expunerea de motive a proiectului legislativ.

O altă modificare este cea legată de renunțarea la reducerea gradului de rudenie până la gradul IV inclusiv, pentru familia extinsă și cea substitutivă, și introducerea procedurii de identificare și găsire a rudelor până la gradul III. Argumentele sunt date chiar de DGASPC-urile consultate înainte de propunerea legislativă, care susțin că în proporție de 73%, cazurile sunt prelungite până când sunt găsite şi consultate toate rudele copilului până la gradul IV inclusiv, acest fapt nefiind în interesul copilului.

De asemenea, o completare importantă este introducerea opiniei copilului în evaluarea interesului copilului, în momentul stabilirii locuinţei acestuia la unul dintre părinţi, dacă aceştia nu se înţeleg.

Celelalte modificări legislative importante sunt:

- Introducerea unei dispoziții care să prevadă că dacă o familie solicită plasamentul unui copil care se află deja în plasament rezidențial, să se țină cont de prioritatea că integrarea se poate face mai ușor într-un mediu familial, față de cel rezidențial;
- reevaluarea periodică a împrejurărilor care au stat la baza stabilirii măsurilor de protecţie specială în sensul verificării situaţiei sociale şi a condiţiilor materiale ale familiei o dată la 6 luni, nu la 3 luni, cum este în prezent;
- instituirea obligaţiei serviciului public de asistenţă socială, a persoanelor cu atribuţii de asistenţă socială din aparatul de specialitate al primarului, precum şi a direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului de întocmire a rapoartelor lunare, iar după 6 luni de la momentul reintegrării în familie, trimestriale, pentru o perioadă totală de raportare de 2 ani, la încetarea măsurilor de protecţie specială prin reintegrarea copilului în familia biologică, pentru a urmări evoluţia dezvoltării copilului şi modul în care părinţii îşi îndeplinesc obligaţiile;
- vizitarea copilului aflat în plasament se va face doar la sediul DGASPC sau într-un loc public, pentru a nu încălca intimitatea familiei de plasament;
- în cazul în care reintegrarea copilului în familie ca obiectiv al planului individualizat de protecţie nu este posibilă, va fi obligatorie deschiderea procedurii de adopţie internă ca finalitate a planului individualizat de protecţie cu respectarea termenelor prevăzute la articolul 28 alineatul (1) din Legea nr. 273 din 21 iunie 2004 privind procedura adopţiei – nerespectarea acestor termene va fi considerată contravenție;
- în cazurile în care este pusă în pericol viaţa, integritatea şi sănătatea copilului, drepturile şi obligaţiile părinteşti vor fi exercitate de directorul direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului sau după caz, de directorul furnizorului privat de servicii, până la data la care instanța de judecată va dispune asupra plasamentului;
- instituirea obligaţiei părinţilor de a participa la un număr de minim 10 şedinţe de consiliere în vederea dezvoltării de abilităţi parentale, atestată prin documente corespunzătoare ce însoţesc propunerea de încetare a măsurii de protecţie şi reintegrarea în cele mai bune condiţii în familia biologică;
- completarea dispoziţiilor legale cu modalităţile de probare a istoricului privind violenţa părinţilor asupra copilului sau asupra altor persoane, prin menţionarea ca mijloace probatorii a certificatului medico-legal, a raportului de evaluare realizat de către asistentul social, a raportului de expertiză psihologică a minorului, a ascultării minorului în camera de consiliu coroborate cu orice alte mijloace legale de probă.
După dezbaterea publică din Senat, proiectul legislativ va fi supus votului final în Camera Deputaților.

Ai nevoie de Legea nr. 272/2004? Poți cumpăra actul la zi, în format PDF şi MOBI, de AICI!
comentarii

Despre autor  ⁄ Traian Dobre

Fara comentarii

Scrie un comentariu