18 Ianuarie, 2020

MODIFICĂRI: Declaraţie vamală simplificată. Valoarea în vamă

OpANAF nr. 1887/2016, publicat în Monitorul Oficial nr. 502 din 5 iulie 2016, se adresează importatorilor și reglementează depunerea unei declarații vamale simplificate ca metodă alternativă – derogare de la depunerea declarației vamale standard.

Au posibilitatea depunerii declarațiilor vamale simplificate persoanele care:

 • utilizează această procedură în nume propriu;
 • sunt reprezentanții altor operatori economici.

Depunerea declarațiilor vamale simplificate se face după aprobarea unei cereri depuse de persoana interesată.

O altă condiție pentru utilizarea procedurii de declarare vamală simplificată este constituirea unei garanții în scopul asigurării achitării obligațiilor vamale de import.

Cererea înregistrată în aplicaţia informatică se tipăreşte şi se depune, semnată de către solicitant, la biroul vamal împreună cu următoarele documente:

 • certificatul de înregistrare a societăţii, în copie;
 • copia actului constitutiv al societăţii;
 • cazierul judiciar al persoanelor fizice care reprezintă legal societatea;
 • o declaraţie-angajament, conform modelului adoptat de acest ordin;
 • certificatul de atestare fiscală şi cazierul fiscal eliberate de autoritatea fiscală competentă;
 • declaraţie pe propria răspundere a reprezentantului legal al societăţii cu privire la activitatea societăţii;
 • chestionarul de autoevaluare, prevăzut la art. 26 din Regulamentul delegat al Comisiei (UE) 2015/2.446.

Pentru derularea procedurii declaraţiei simplificate se parcurg următoarele etape:

 • constituirea unei garanţii în favoarea biroului vamal;
 • prezentarea şi declararea mărfurilor la biroul vamal pe baza declaraţiei simplificate;
 • plata taxei pe valoare adăugată şi, după caz, a accizelor;
 • depunerea declaraţiei suplimentare şi plata taxelor la import în termenul prevăzut în autorizaţie.

Prin OpANAF nr. 1890/2016, act normativ publicat în acelaşi număr al Monitorului Oficial, se adoptă o procedură pentru simplificarea modului de determinare al sumelor care fac parte din valoarea în vamă. Procedura este destul de amplă și se acordă la cererea operatorilor economici autorizați.

Cererea trebuie să fie însoţită de documente şi informaţii privind:

 • solicitantul/titularul autorizaţiei: denumire, adresă, cod unic de identificare, număr EORI, număr telefon/fax;
 • numele şi datele de contact ale persoanei de contact responsabile pentru cerere, precum şi cazierul judiciar al acesteia;
 • numele şi datele de contact ale persoanei responsabile cu problemele vamale şi ale persoanei responsabile de solicitant sau care exercită controlul asupra managementului acesteia (aceste informaţii nu sunt necesare dacă solicitantul este operator economic autorizat), precum şi cazierul judiciar al acesteia;
 • reprezentantul vamal, în cazul în care solicitantul/titularul autorizaţiei este reprezentat în relaţia cu autoritatea vamală: denumire, adresă, cod unic de identificare, număr telefon/fax, înscrisuri din care rezultă calitatea de reprezentant;
 • cazierul fiscal şi certificatul de atestare fiscală al solicitantului/titularului autorizaţiei, eliberate de autoritatea fiscală competentă;
 • obiectul şi natura simplificării, respectiv elementele care fac parte din preţul real de plătit sau elementele de adăugat sau de dedus din valoarea în vamă;
 • încadrarea tarifară (codul de 8 cifre din Nomenclatura combinată) şi descrierea comercială a mărfurilor cărora li se aplică simplificarea, ţara de origine, ţara de expediţie, vânzătorul/expeditorul mărfurilor.

(P) Aveţi nevoie de acte normative actualizate la zi? Le puteţi cumpăra online (format PDF, MOBI) de pe Lege5.ro! Lege5 este cel mai performant soft de documentare legislativă din România şi este creat pentru a fi utilizat pe orice dispozitiv aveţi la îndemână: Online, Mobile, Desktop şi Cloud. 

comentarii

Despre autor  ⁄ Adrian Benţa

Adrian Benta este membru al Camerei Consultanților Fiscali (2007), auditor financiar stagiar, membru CAFR (2010). Are o experienţă de peste 13 ani în conducerea contabilităţii şi fiscalitatea societăţii comerciale şi conduce un cabinet propriu de consultanţă fiscală. Contact: adrian@bentaconsult.ro.

Fara comentarii

Scrie un comentariu