OpANAF nr. 14 din 2021 pentru aprobarea modelului, conţinutului, modalităţii de depunere şi de gestionare a formularului 212 „Declaraţie unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice”.

Prin OpANAF nr. 14/2021 se reactualizează și se modifică declarația unică – Formular 212 privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice.

Aceasta are ca obiect veniturile aferente exercițiului anului 2020, veniturile estimate pentru anul 2021, iar termenul de depunere este data de 25 mai din anul 2021 pentru veniturile anului trecut.

Desigur, dacă se începe o activitate pe parcursul anului, se va depune o declarație estimativă de venit în termen de 30 de zile de la începerea activității.

Procedura de depunere – declarația se poate depune astfel:

 1. În format hârtie la registratura autorității fiscale;
 2. Prin mijloace electronice de comunicare la distanță:
 • Prin spațiul privat virtual;
 • Pe pagina e-guvernare.ro.

Reamintim categoriile de venituri aflate în sfera depunerii declarației:

 1. activități independente, profesii libere;
 2. Venituri din drepturi de proprietate intelectuală impozitate în sistem real (nu face obiectul declarării prin această declarație drepturile de proprietate intelectuală impozitate prin stopaj la sursă);
 3. Venituri din cedarea folosinței bunurilor;
 4. Venituri din activități agricole;
 5. Venituri din piscicultură și/sau silvicultura;
 6. Venituri din investiții – transferuri titluri valoare ce nu sunt impozitate la sursă;
 7. Venituri din alte surse.

Foarte important: persoanele fizice cu handicap ce realizează venituri din activități independente, activități proprietate individuală, activități agricole, silvicultură și piscicultură au obligația depunerii declarației chiar dacă veniturile sunt scutite de impozit conform Codului fiscal.

În anul 2020 profesioniștii definiți conform Codului civil au primit mai multe categorii de indemnizații finanțate din bugetul fondului de șomaj – OUG nr. 30/2020, OUG nr. 132/2020.

În acest moment formatul declarației cuprinde două secțiuni: secțiunea 5 și secțiunea 6 prin care se declară contribuțiile la asigurările sociale obligatorii și impozitele pe venit aferente acelor indemnizații.

Notă: în ipoteza în care un contribuabil persoană fizică realizează mai multe categorii de venituri se va depune o singură declarație unică cu obligația completării mai multor anexe ale declarației.

De reținut: declarația are o procedură de declarare și pentru veniturile realizate în străinătate când se aplică procedura creditului fiscal sau pentru persoane fizice rezidente în alte state ce realizează activități independente, activități de divertisment sau activități sportive pe teritoriul României.

www.lege5.roRapid actualizată, platforma legislativă Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, mai ales în contexul decretării stării de urgență pe teritoriul României.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here