Actul normativ analizat astăzi, respectiv Ordinul MFP nr. 3063/2019 este generat de publicarea în Monitorul oficial din data de 21 iunie 2019 a OUG nr. 43/2019 ce modifică Codul fiscal cu privire la facilitățile fiscale din domeniul construcțiilor începând cu 21 iulie 2019. 

Ordinul MFP nr. 3063/2019 pentru aprobarea modelului, conținutului, modalității de depunere și de gestionare a „Declarației privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate„, publicat în Monitorul Oficial nr. 0794 din 01 octombrie 2019.

Desigur, ordinul de astăzi este adoptat cu întârziere, dar stabilește în mod imperativ că se aplică începând cu obligațiile declarative aferente lunii iulie 2019. În acest sens, contribuabilul va depune declarații rectificative.

Legiuitorul își însușește adoptarea cu întârziere a acestui act normativ și enumeră la art. 7 alin. (3) din prezentul ordin, că dacă rectificativele depuse vor genera dobânzi și penalități, acestea nu se datorează, fiind un caz fortuit, prevăzut de art. 78 din Codul de procedură fiscală.

Să parcurgem principalele modificări:

1) Pentru salariații detașați în interiorul tării, se acordă facilități fiscale la angajatorul unde este detașat, dacă angajatorul îndeplinește condițiile aplicabile domeniului construcțiilor pentru facilități (cifra de afaceri din construcții mai mare de 80% în totalul cifrei de afaceri, salariul minim brut suma de 3.000 lei corespunzător unui număr de 167,333 ore și un salariu tarifar orar de minim 17,928 lei).

Notă: la detașarea transfrontalieră nu se acordă facilități.

2) Pentru contractele cu timp parțial, salariații din construcții beneficiază de facilități, dacă salariul minim brut tarifar orar este cel puțin egal cu 17,928 lei/oră, corespunzător timpului lucrat. 

3) În cazul în care salariatul cu normă întreagă se află în concediu medical sau timpul lucrat este mai mic decât norma întreagă, dar salariul de încadrare este de minim 3.000 lei, corespunzător unei norme întregi, atunci acesta beneficiază de facilitățile fiscale, când angajatorul îndeplinește condițiile din construcții.

4) Legiuitorul ține cont de faptul că impozitul pe venitul din salarii se aplică și altor tipuri de venituri decât cel din contractul de muncă, cum sunt contractele de internship și ucenicie. Astfel, se acordă și acestor contracte facilități fiscale pentru domeniul construcțiilor, dacă salariul tarifar brut orar este de minim 17,928 lei/oră.

5) În cazul în care se realizează venituri asimilate salariilor, unde nu există un timp normat, cum ar fi contractul de administrare, de mandat și altele asemenea, se acordă facilitățile fiscale în domeniul construcțiilor dacă venitul brut lunar realizat este egal cu cel puțin suma de 3.000 lei.

De reținut:

Ordinul aduce și măsuri tranzitorii pentru acei salariați din domeniul construcțiilor cu salarii mai mari de 30.000 lei, ce intră în sfera facilităților fiscale pentru venitul de la 3.000 lei la 30.000 lei, începând cu 22 iulie 2019.

Aici trebuie efectuată o analiză punctuală.

Restul instrucțiunilor de completare a declarației 112 sunt în sensul celor existente anterior.

Ai nevoie de Ordinul MFP nr. 3063/2019? Poți cumpăra actul la zi, în format PDF şi MOBI, de AICI!
comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here