În şedinţa de Guvern din 23 aprilie a.c., a fost aprobată o ordonanţă de urgenţă care aduce modificări şi completări la O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată prin Legea nr. 337/2006 cu modificările şi completările ulterioare.
 
În comunicatul de presă pe marginea actelor incluse pe ordinea de zi a şedinţei Executivului, în legătură cu acest act normativ este invocată importanţa deosebită pe care sectorul achiziţiilor publice îl are în prezent atât în ceea ce priveşte ponderea în totalul economiei naţionale, cât şi în ce priveşte impactul asupra bunei derulări a serviciilor publice de orice fel, motiv pentru care s-a impus adoptarea de măsuri care să permită o accelerare a procedurilor de achiziţie în vederea creşterii eficienţei activităţii sectorului public.
Principalele tipuri de proceduri de achiziţie publică utilizate la atribuirea contractelor de valori medii şi mari (licitaţie deschisă, licitaţie restrânsă, dialog competitiv şi negociere cu publicarea anunţului) conţin, în structura lor, mai multe etape obligatorii de a căror durată de derulare depinde şi durata totală a procedurii.

Acele etape a căror durată depinde exclusiv de actiunea sau inacţiunea funcţionarilor autorităţii contractante sunt etapa de selectare a candidaturilor, etapa de derulare a dialogului şi etapa de evaluare a ofertelor. În practică, Executivul a constatat că tocmai aceste etape (şi nu etapele care depind de ofertanţi) sunt mari consumatoare de timp, de multe ori existând indicii clare care să ateste existenţa unei tergiversări nejustificate a momentului adoptării deciziei finale de către comisia de evaluare.

În baza acestor date, pentru creşterea eficienţei procesului de achiziţie publică prin noul act normativ se introduc termene limită pentru fiecare etapă a procedurilor principale de achiziţie care depind exclusiv de voinţa şi acţiunea autorităţii contractante în cauză.

Detaliat, pe tipuri de proceduri, termenele modificate se prezintă astfel:
• Licitaţie deschisă: evaluarea ofertelor va dura cel mult 35 de zile, faţă de termenul anterior de 25 de zile plus o posibilă prelungire nedeterminată;

• Licitaţie restrânsă: selectarea candidaţilor trebuie să se facă în maximum 15 zile, în situaţia în care până acum nu era precizat un termen pentru această etapă; Tot la licitaţia restrânsă, evaluarea ofertelor are un termen maxim de 35 de zile, faţă de cât se prevedea până acum, respectiv 25 zile plus o posibilă prelungire, nedeterminată;

• Dialogul competitiv: pentru preselecţia candidaţilor se prevede un termen, inexistent până acum, de 15 zile; pentru realizarea dialogului cu candidaţii a fost prevăzut un termen de 120 de zile (anterior, pentru această etapă nu era prevăzut un termen anume); tot în această formulă, evaluarea ofertelor va trebui terminată în 35 de zile, faţă de termenul de 25 zile, cu posibilitate de prelungire pe perioadă nedeterminată, în redactarea anterioară a reglementării de bază;

• Negocierea cu publicare: pentru preselecţia candidaţilor, dacă anterior nu era prevăzut un termen de realizare, se introduce o perioadă de 15 zile pentru finalizare; tot în această formulă, evaluarea ofertelor trebuie finalizată în 35 de zile, în condiţiile în care, anterior, se prevedea un termen de 25 de zile cu posibilitate de prelungire nedeterminată;

***
Ultimele amendamente aduse la O.U.G. nr. 34/2006 datează din 2012, fiind introduse prin O.U.G. nr. 77/2012 (în vigoare de la 1 ianuarie 2013), publicată în Monitorul oficial nr. 827 din 10.12.2012.
Mai semnalăm, tot pentru anul trecut Ordinul Preşedintelui ANRMAP nr. 170/2012, publicat în M.Of. nr. 328 din 15.05.2012 privind interpretarea art. 691 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006, în cauză fiind reglementarea situaţiilor de conflict de interese.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here