Camera Deputaților, în calitate de for decizional, a adoptat ieri cu 247 de voturi “pentru” un proiect legislativ de modificare a Codului fiscal ce intervine asupra scutirii de la plata anumitor impozite (pe clădirea de domiciliu, terenul aferent acesteia şi autoturisme) în cazul aparţinătorilor / reprezentanţilor legali ai persoanelor cu handicap grav sau accentuat, respectiv celor încadrate în gradul I de invaliditate.

Proiectul legislativ a fost inițiat de 46 de deputați și senatori PSD în toamna anului trecut, când a fost adoptat, în primă cameră, de Senat. Inițiativa a suferit însă câteva modificări în comisiile de specialitate ale Parlamentului, care au adus amendamente proiectului inițial.

Guvernul a avizat favorabil proiectul, însă a făcut mențiunea că sintagma „aparținătorii legali”, așa cum este formulată în priect, nu este definită în legislația în vigoare care reglementează drepturile și obligațiile persoanelor cu handicap, astfel că utilizarea ei “ar putea duce la confuzii, care ar determina o aplicare neunitară a acestor reglementări”.

Totodată, Guvernul a subliniat că aplicarea acestor scutiri de la taxe pentru aparținătorii legali ai persoanelor cu handicap ar determina un impact financiar negativ asupra veniturilor bugetelor locale, cu suma de 45,4 milioane de lei, aferent anului 2018.

Amendamentele Comisiei de Buget din Camera Deputaților au completat articolele referitoare la scutirea de la plata taxelor pentru clădirea de domiciliu și pentru terenul aferent pentru reprezentanții legali ai persoanelor cu handicap grav sau accentuat și persoane cu gradul I de invaliditate. De asemenea, aceștia vor fi scutiți și de plata impozitului pe mașina sau mijlocul de transport pe care îl au în proprietate.

Codul fiscal. La articolul 456 alineatul (1), litera t) se modifică şi va avea următorul cuprins:

“ (1) Nu se datorează impozit/taxă pe clădiri pentru: […]

t) clădirea folosită ca domiciliu aflată în proprietatea sau coproprietatea persoanelor cu handicap grav sau accentuat şi a persoanelor încadrate în gradul I de invaliditate, respectiv a reprezentanților legali, pe perioada în care au în îngrijire, supraveghere şi întreţinere persoane cu handicap grav sau accentuat şi persoane încadrate în gradul I de invaliditate.

La articolul 464 alineatul (1), litera t) se modifică şi va avea următorul cuprins:

“(1) Nu se datorează impozit/taxă pe teren pentru: […]

t) terenul aferent clădirii de domiciliu, aflat în proprietatea sau coproprietatea persoanelor cu handicap grav sau accentuat şi a persoanelor încadrate în gradul I de invaliditate, respectiv a reprezentanților legali, pe perioada în care au în îngrijire, supraveghere şi întreţinere persoane cu handicap grav sau accentuat şi persoane încadrate în gradul I de invaliditate.”

La articolul 469 alineatul (1), litera b) se modifică şi va avea urmatorul cuprins:

“(1) Nu se datorează impozitul pe mijloacele de transport pentru: […]

b) mijloacele de transport aflate în proprietatea sau coproprietatea persoanelor cu handicap grav sau accentuat şi a persoanelor încadrate în gradul I de invaliditate, respectiv a reprezentanților legali, pe perioada în care au în îngrijire, supraveghere şi întreţinere persoane cu handicap grav sau accentuat şi persoane încadrate în gradul I de invaliditate, pentru un singur mijioc de transport, la alegerea contribuabilului.

Ai nevoie de Codul fiscal? Poţi cumpăra actul la zi, în format PDF şi MOBI, de AICI!

 comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here