Legea nr. 272/2021 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor şi al muniţiilor a intrat în vigoare la 15 noiembrie 2021.

Printre modificări se numără introducerea unui ni articol după articolul 5 cu următorul cuprins:

(1) În vederea introducerii/scoaterii pe/de pe teritoriul României a armelor de autoapărare special confecţionate pentru a împrăştia gaze nocive, iritante sau de neutralizare, a armelor de alarmă şi/sau a armelor de semnalizare, armurierii, intermediarii sau, după caz, persoanele fizice autorizate să deţină astfel de dispozitive trebuie să obţină în prealabil un certificat emis de un banc de probe, care să ateste îndeplinirea cumulativă a cerinţelor prevăzute la art. 81, însoţit de o traducere autorizată în limba română, dacă este cazul.

(2) Înainte de introducerea pe piaţă a armelor prevăzute, produse pe teritoriul României, armurierii trebuie să obţină în prealabil un certificat emis de un banc de probe, care să ateste îndeplinirea cumulativă a cerinţelor prevăzute la art. 81, însoţit de o traducere autorizată în limba română, dacă este cazul.

(3) Pentru obţinerea certificatului care să ateste îndeplinirea cumulativă a cerinţelor prevăzute la art. 81, în cazul scoaterii de pe teritoriul României, potrivit prevederilor alin. (1), sau al introducerii pe piaţă, potrivit prevederilor alin. (2), armurierii, intermediarii sau, după caz, persoanele fizice autorizate să deţină arme de autoapărare special confecţionate pentru a împrăştia gaze nocive, iritante sau de neutralizare, arme de alarmă şi arme de semnalizare pot transfera temporar armele respective pe teritoriul oricărui stat membru al Uniunii Europene, al Spaţiului Economic European sau al Confederaţiei Elveţiene pe care se află un banc de probe acreditat de Comisia internaţională permanentă pentru identificarea armelor de calibru mic, în condiţiile prevăzute la art. 121.”

Legea mai prevede că pentru garantarea faptului că armele de autoapărare special confecţionate pentru a împrăştia gaze nocive, iritante sau de neutralizare, armele de alarmă şi armele de semnalizare nu pot fi transformate pentru a expulza o alică, un glonţ sau un proiectil, prin acţiunea unui combustibil de propulsie, acestea trebuie să îndeplinească următoarele cerinţe de ordin tehnic:

a) să fie în măsură să expulzeze muniţie pirotehnică de semnalizare numai dacă pe gura ţevii este fixat un adaptor;

b) să fie prevăzute cu un dispozitiv durabil, montat în interiorul armei, care să împiedice tragerea cu cartuşe încărcate cu una sau mai multe alice ori unul sau mai multe gloanţe ori proiectile solide;

c) să fie concepute pentru un cartuş care figurează şi respectă dimensiunile şi standardele indicate în tabelul nr. VIII din Tabelele cu dimensiuni pentru cartuşe şi camere stabilite de către Comisia internaţională permanentă pentru identificarea armelor de calibru mic, în vigoare la data de 16.01.2019;

d) să nu poată fi modificate cu ajutorul unor instrumente obişnuite astfel încât să expulzeze sau să devină capabile să expulzeze o alică, un glonţ sau un proiectil prin acţiunea unui combustibil de propulsie;

e) componentele esenţiale ale acestora să fie construite astfel încât să nu poată fi montate sau utilizate drept componente esenţiale ale armelor de foc;

f) înlăturarea sau modificarea ţevilor să determine distrugerea şi deteriorarea semnificativă a acestora;

g) atât camera cartuşului, cât şi ţeava trebuie să fie deplasate, înclinate sau decalate, astfel încât să împiedice ca armele să fie încărcate cu muniţie sau să tragă muniţie;

h) să fie prevăzute cu obstacole inamovibile de-a lungul lungimii ţevii, astfel încât o alică, un glonţ sau un proiectil să nu poată trece prin ţeavă prin acţiunea unui combustibil de propulsie şi orice spaţiu lăsat liber la nivelul ţevii să nu depăşească lungimea de 1 cm.

Prezenta lege transpune:

– Directiva de punere în aplicare (UE) 2019/68 a Comisiei din 16 ianuarie 2019 de stabilire a specificaţiilor tehnice pentru marcajul armelor de foc şi al componentelor lor esenţiale în temeiul Directivei 91/477/CEE a Consiliului privind controlul achiziţionării şi deţinerii de arme, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 15 din 17 ianuarie 2019;

– Directiva de punere în aplicare (UE) 2019/69 a Comisiei din 16 ianuarie 2019 de stabilire a specificaţiilor tehnice pentru armele de alarmă şi de semnalizare în temeiul Directivei 91/477/CEE a Consiliului privind controlul achiziţionării şi deţinerii de arme, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 15 din 17 ianuarie 2019.

www.lege5.roRapid actualizată, platforma Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, consultarea doctrinei sau informații despre companii. 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here