Legea nr. 96/2023 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap va intra în vigoare la 18 mai 2023.

Legea prevede că, în afară de servicii educaţionale de sprijin, dotarea cu echipament tehnic adaptat cerinţelor educaţionale ale persoanei cu handicap, adaptarea mobilierului din sălile de curs, manuale şcolare şi cursuri în format accesibil pentru elevii şi studenţii cu deficienţe de vedere şi utilizarea echipamentelor şi softurilor asistive în susţinerea examenelor, în cadrul procesului de învăţământ persoanele cu handicap au dreptul şi la accesibilizarea clădirilor în care îşi desfăşoară activitatea unităţile şi instituţiile de învăţământ prin asigurarea, în interiorul acestora, a adaptărilor specifice fiecărui tip de handicap, fără ca enumerarea să fie limitativă, după cum urmează:

(i) pentru persoanele cu handicap locomotor şi cu mobilitate redusă: rampe şi/sau, după caz, sisteme electronice ori automatizate de acces, elevatoare sau lifturi;

ii) pentru persoanele cu handicap vizual sau cu dificultăţi de vedere, inclusiv cu surdocecitate: sisteme acustice de ghidaj şi hărţi tactile;

(iii) pentru persoanele cu handicap auditiv: sisteme de avertizare vizuală şi amplificatoare electronice de sunet pentru protezele auditive;

(iv) pentru persoanele cu handicap mintal şi psihic: sistem de ghidaj în limbaj uşor de citit;

De asemenea, în cadrul procesului de învăţământ persoanele cu handicap au dreptul şi la asigurarea de către unităţile şi instituţiile de învăţământ cel puţin a unei toalete accesibilizate pentru persoanele cu handicap.

 

www.lege5.roRapid actualizată, platforma Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, consultarea doctrinei sau informații despre companii. 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here