21 Februarie, 2018

Modificări ale IFRS 1

IFRS 1 “Adoptarea pentru prima dată a Standardelor Internaţionale de Raportare Financiară” reglementează regulile de elaborare pentru primele situaţii financiare întocmite în conformitate cu IFRS ale unei entităţi.

Astfel, legiuitorul a avut în vedere, prin acest IFRS 1, să se asigure că primele situaţii financiare întocmite în conformitate cu IFRS ale unei entităţi şi rapoartele sale financiare interimare, pentru o parte din perioada acoperită de acele situaţii financiare, conţin informaţii de înaltă calitate care: sunt transparente pentru utilizatori şi comparabile pentru toate perioadele prezentate, asigură un punct de plecare adecvat pentru o contabilitate conformă cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară (IFRS-uri), şi pot fi generate la un cost care nu depăşeşte beneficiile pentru utilizatori.

În Regulamentul Uniunii Europene nr. 475/2012 a fost publicat un amendament la IFRS 1 “Adoptarea pentru prima dată a Standardelor Internaţionale de Raportare Financiară”.

Acest amendament face referire la conţinutul primelor situaţii financiare IFRS. Astfel, pentru a fi în conformitate cu IAS 1, primele situaţii financiare IFRS ale unei entităţi trebuie să includă cel puţin trei situaţii ale poziţiei financiare, două situaţii ale profitului sau pierderii şi altor elemente ale rezultatului global, două situaţii distincte ale profitului sau pierderii (dacă sunt prezentate), două situaţii ale fluxurilor de trezorerie şi două situaţii ale modificărilor capitalurilor proprii şi notele aferente, inclusiv informaţii comparative.

Aplicabilitate: O entitate trebuie să aplice acest amendament atunci când aplică IAS 1 modificat în iunie 2011.

Referinţe

Regulamentul (UE) nr. 475/2012 al Comisiei din 5 iunie 2012 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1126/2008 de adoptare a anumitor standarde internaţionale de contabilitate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1606/2002 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte Standardul Internaţional de Contabilitate (IAS) 1 şi Standardul Internaţional de Contabilitate (IAS) 19, publicat în Jurnalul Oficial L 146 , 06/06/2012 p. 0001 – 0041

PricewaterhouseCoopers’ Manual of accounting – IFRS 2012,

KPMG, Insights into IFRS 2011/2012 – 8th edition.

Despre autor  ⁄ Maria Bălăşescu

Maria Bălăşescu este expert contabil. Site: http://www.contabilii.ro Contact: contact@contabilii.ro

Fara comentarii

Scrie un comentariu