Ordinul nr. 121/2021 pentru modificarea și completarea Ghidului de finanțare a Programului privind instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică, în vederea acoperirii necesarului de consum și livrării surplusului în rețeaua națională, aprobat prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul mediului, nr. 1.287/2018 a fost publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 109 din 01 februarie 2021.

Printre modificările aduse de acest ordin se numără posibilitatea transferului către un alt instalator decât cel prin care s-a făcut înscrierea în program. Mai exact, în baza cererii motivate a solicitantului aprobat/beneficiarului final, Autoritatea poate aproba transferul către un alt instalator, în vederea implementării proiectului.

La art.20 care se referă la criteriile de eligibilitate a proiectului și cerințe tehnice ale componentelor sistemului de panouri fotovoltaice a fost adăugat un alineat care prevede că Sistemele de panouri fotovoltaice care conțin echipamente sau părți componente cu caracteristici tehnice superioare celor prevăzute în prezentul ghid sunt considerate eligibile și pot fi finanțate de Autoritate.

Ghidul de finanțare a Programului mai prevedea anterior că implementarea proiectului se realizează în termen de 8 luni de la semnarea contractului de finanțare nerambursabilă, noul ordin modifică acest termen: Implementarea proiectului se realizează în termen de cel mult 12 luni de la semnarea contractului de finanțare nerambursabilă, termen în care beneficiarul final depune la instalatorul validat certificatul de racordare și încheie cu acesta toate formalitățile privind recepția sistemului de panouri fotovoltaice, emiterea facturii și plata contribuției proprii.”

Potrivit Ghidului, finanțarea se acordă în procent de până la 90% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile, în limita sumei de 20.000 lei. Suma finanțată de Autoritate se scade de către instalatorul validat din valoarea totală a facturii, iar diferența se suportă de către beneficiarul final, din surse financiare proprii.

www.lege5.roRapid actualizată, platforma legislativă Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, mai ales în contexul decretării stării de urgență pe teritoriul României.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here