20 Februarie, 2020

Modificări în acordarea concediilor de odihnă pentru toți salariații de la stat

Ministerul Muncii are în dezbatere publică un proiect de hotărâre de guvern, care va fi aprobat în luna august, care prevede schimbări în legislația aferentă acordării concediilor de odihnă.

Astfel, se propune modificarea art. 1 din Legea-cadru nr. 153/2017, astfel încât salariaţii din administraţia publică și din regiile autonome cu specific deosebit şi din unităţile bugetare vor avea dreptul, în fiecare an calendaristic, la un concediu de odihnă plătit, cu o durată de 21 sau 25 zile lucrătoare, în raport cu vechimea lor în muncă.

HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 250/1992 privind concediul de odihnă şi alte concedii ale salariaţilor din administraţia publică, din regiile autonome cu specific deosebit şi din unităţile bugetare

Alineatul (1) al articolului 1 se modifică și se completează și va avea următorul cuprins:

(1) Salariaţii din administraţia publică și din regiile autonome cu specific deosebit şi din unităţile bugetare au dreptul, în fiecare an calendaristic, la un concediu de odihnă plătit, cu o durată de 21 sau 25 zile lucrătoare, în raport cu vechimea lor în muncă, după cum urmează:

- Vechimea în muncă până la 10 ani – Durata concediului 21 zile lucrătoare

- Vechimea în muncă peste 10 ani – Durata concediului 25 zile lucrătoare”

De asemenea, se propune abrogarea art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 250/1992 care prevede că salariaţii care îndeplinesc prin cumul, pe lângă funcţia de bază, cu o normă întreagă, o altă funcţie, au dreptul la concediul de odihnă plătit numai de la unitatea în care au funcţia de bază. În acest fel, susțin reprezentanții ministerului, se elimină discriminarea salariaţilor din administraţia publică, din regiile autonome cu specific deosebit şi din unităţile bugetare față de salariații din mediul privat, în ceea ce priveşte drepturile și obligațiile corelative care decurg din executarea contractelor individuale de muncă.

Totodată, la art. 21 se elimină sintagma “cu avizul Ministerului Muncii și Protecţiei Sociale”, stabilirea duratei efective a concediului suplimentar de odihnă urmând sa se aprobe de ordonatorii principali de credite. De altfel, potrivit prevederilor art. 3 alin. (1) și (4) din Legea-cadru nr. 153/2017, gestionarea sistemului de salarizare a personalului din instituţiile şi autorităţile publice se asigură de fiecare ordonator de credite, care are obligația să stabilească salariile de bază, sporurile și alte drepturi salariale în bani şi în natură prevăzute de lege, astfel încât să se încadreze în sumele aprobate cu această destinație în bugetul propriu

Articolul 21 se modifică și va avea următorul cuprins:

Pe baza criteriilor şi a determinărilor făcute în condiţiile art. 19, durata efectivă a concediului suplimentar de odihnă se aprobă după cum urmează:

a) de miniştrii sau de conducătorii celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, pentru salariaţii din aparatul propriu şi din unităţile subordonate;

b) de prefectul judeţului, pentru salariaţii aparatului prefecturii;

c) de consiliul judeţean sau local, pentru salariaţii din serviciile publice judeţene, respectiv locale, precum şi din unităţile subordonate;

d) de consiliul de administraţie al regiei autonome cu specific deosebit, pentru salariaţii din aceste unităţi;

e) de conducătorul altor instituţii publice, pentru salariaţii din aparatul propriu şi unităţile bugetare subordonate.”

Articolul 22 se modifică și va avea următorul cuprins:

Pentru salariaţii din ministere, alte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, precum şi din celelalte unităţi bugetare, trimişi să lucreze în străinătate, în ţări cu climă greu de suportat, durata efectivă a concediului de odihnă suplimentar, diferenţiat pe ţări şi zone geografice, se aprobă, în limitele prevăzute de art. 18 alin. (1), de ordonatorii principali de credite.

Ai nevoie de Legea-cadru nr. 153/2017? Poți cumpăra actul la zi, în format PDF şi MOBI, de AICI!

comentarii

Despre autor  ⁄ Traian Dobre

Fara comentarii

Scrie un comentariu