În Monitorul Oficial, Partea I nr. 66 din 21 ianuarie 2021, a fost publicat Ordinul MFP nr. 58/2021 privind principalele aspecte legate de întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale şi a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor, precum şi pentru reglementarea unor aspecte contabile. 

Prevederile OMFP nr. 58/2021 intră în vigoare la 21 ianuarie 2021 și aduce completări și modificări la Reglementările contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, aprobate prin OMFP nr. 1802/2014 (art. 13 din OMFP nr. 58/2021), după cum urmează:

  • referitor la conturile privind plata defalcată a TVA (art. 13 punctul 1 din OMFP nr. 58/2021)

Motivația modificării legislative formulată de inițiator: ,,Prin Ordonanța Guvernului nr. 23/2017 a fost reglementată modalitatea de plată defalcată a TVA. Sub aspectul raportării contabile, acel act normativ a determinat introducerea în planul de conturi a unor conturi distincte, dedicate încasării şi plăţii TVA.

Prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 78/2019 privind modificarea unor acte normative şi stabilirea unor măsuri în domeniul agriculturii, precum şi pentru aprobarea unor măsuri fiscal-bugetare, a fost abrogată OG nr. 23/2017 privind plata defalcată a TVA. În aceste condiții, nu se mai justifică păstrarea în planul de conturi a conturilor introduse în contextul OG nr. 23/2017.,,

Noua reglementare cuprinsă în prevederile art. 13 punctul 1 din OMFP nr. 58/2021: ,,Art. 13. – Reglementările contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.802/2014, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 963 din 30 decembrie 2014, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează: 

  1. În planul de conturi general, cuprins la pct. 594, se elimină conturile 5126 „Conturi la bănci în lei – TVA defalcat (A)” şi 5127 „Conturi la bănci în valută – TVA defalcat (A)”.,,
  • referitor la corelarea unor prevederi cuprinse în reglementările contabile aplicabile operatorilor economici (art. 13 punctul 2 din OMFP nr. 58/2021)

Motivația modificării legislative formulată de inițiator: ,,Printre aspectele cuprinse în Reglementările contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, sunt și prevederile cu privire la Planul de conturi general, precum şi conţinutul şi funcţiunea conturilor contabile.

În ceea ce privește funcțiunea conturilor contabile, parte componentă a reglementărilor menționate, precizăm că la redactarea acesteia se are în vedere ca informațiile care definesc funcțiunea conturilor să se regăsească cu o formulare similară la ambele conturi (conturi corespondente) în care sunt contabilizate operațiunile economico-financiare. Prevederea în cauză privește rezervele constituite potrivit legii. Astfel, în contextul contabilizării acestora se propune ca prevederile cuprinse în reglementările contabile aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.802/2014, la funcțiunea contului 106 „Rezerve”, să fie similare cu cele corespunzătoare aceluiași element, regăsite în funcțiunea contului 129 „Repartizarea profitului”.,,

Noua reglementare cuprinsă în prevederile art. 13 punctul 2 din OMFP nr. 58/2021: ,,Art. 13. – Reglementările contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.802/2014, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 963 din 30 decembrie 2014, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează: 

  1. La capitolul 16 „Funcţiunea conturilor”, preambulul funcţiunii contului 106 „Rezerve” se modifică şi va avea următorul cuprins: 

” Contul 106 «Rezerve» 

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa rezervelor constituite. Contabilitatea rezervelor se ţine pe categorii de rezerve: rezerve legale, rezerve statutare sau contractuale şi alte rezerve. 

Contul 106 «Rezerve» este un cont de pasiv. 

În creditul contului 106 «Rezerve» se înregistrează: 

– profitul realizat în exerciţiul financiar curent, repartizat la rezerve în baza unor prevederi legale (129); . . .”. 

Până la această dată, Reglementările contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.802/2014 au fost modificate și completate prin: Ordinul MFP nr. 773/2015; Ordinul MFP nr.  1198/2015; Ordinul MFP nr.  4160/2015; Ordinul MFP nr. 1938/2016; Ordinul MFP nr. 166/2017; Ordinul MFP nr.  895/2017; Ordinul MFP nr. 2827/2017; Ordinul MFP nr. 470/2018; Ordinul MFP nr. 1243/2018; Ordinul MFP nr. 2531/2018; Ordinul MFP nr. 3067/2018; Ordinul MFP nr. 3456/2018; Ordinul MFP nr. 2493/2019; Ordinul MFP nr. 3781/2019; Ordinul MFP nr.  2206/2020; Ordinul MFP nr.  58/2021.

www.lege5.roRapid actualizată, platforma legislativă Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, mai ales în contexul decretării stării de urgență pe teritoriul României.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here