Ordonanţa nr. 32/2023 privind unele măsuri bugetare este în vigoare de la 27 august 2023. 

Ordonanţa prevede că prin derogare de la prevederile art. 18 alin. (3) din Legea responsabilităţii fiscal-bugetare nr. 69/2010, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în anul 2023, începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe, se autorizează Ministerul Finanţelor să aprobe modificarea prevederilor trimestriale ale ordonatorilor principali de credite ai bugetului de stat, la titlul „Cheltuieli de personal”, fără îndeplinirea condiţionalităţii prevăzute la alin. (4) şi (5) ale aceluiaşi articol.

Potrivit notei de fundamentare care însotea proiectul în, actul normativ va permite modificarea repartizării pe trimestre a cheltuielilor de personal pentru plata în luna septembrie a anului curent, la termenul stabilit potrivit legislației în vigoare, a drepturilor salariale cuvenite personalului vizat.

www.lege5.roRapid actualizată, platforma Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, consultarea doctrinei sau informații despre companii. 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here