Actul normativ analizat astăzi aduce câteva modificări punctuale în domeniul TVA.

Legea nr. 172/2019 pentru modificarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, a fost publicată în Monitorul oficial nr. 815 din 08.10.2019

Astfel, modificările sunt:

  • Dacă sunt executate silit bunuri mobile circulante, această executare silită este considerată livrare de bunuri și se colectează TVA de către plătitorii de TVA. Aceasta este o regulă generală;
  • S-a introdus excepția prin care dacă o persoană impozabilă este executată silit asupra unor bunuri imobile, iar acestea sunt transferate unei instituții publice în scopul stingerii unei obligații fiscale restante, pentru această situație nu se colectează TVA;
  • Se abrogă una dintre cele 3 situații de livrare către sine, respectiv situația este reglementată de art. 270 alin. (4) lit. c) din Codul fiscal, situație care în opinia noastră era redundantă în sensul că dacă un operator economic utilizează bunuri în activități fără drept de deducere, colectează TVA ca o livrare către sine, când a dedus TVA de la achiziții.
  • Această situație este deja reglementată fie printr-o procedură de ajustare TVA, fie printr-o procedură de livrare către sine prevăzută de un alt temei normativ, art. 270 alin. (4) lit. a) din Codul fiscal.
  • O ultimă modificare este foarte importantă din punct de vedere procedural. O societate înființată conform Legii nr. 31/1990 ce are un risc fiscal ridicat nu poate să obțină codul de înregistrare în scopuri de TVA. până la data prezentei modificări, criteriile în baza căruia se definea riscul fiscal erau aprobate prin ordin al președintelui ANAF.
  • De la data intrării în vigoare a prezentei legi, 11.10.2019 președintele ANAF numai are dreptul să aprobe aceste criterii de risc fiscal. Criteriile privind riscul fiscal vor fi aprobate prin normă de aplicare a Codului fiscal, respectiv prin hotărâre de Guvern.
  • În mod similar, și la anularea din oficiu a codului de TVA de către autoritatea fiscală pentru risc fiscal ridicat, până la data intrării în vigoare a prezentei legi, criteriile au fost aprobate prin ordin al președintelui ANAF (Ordinul președintelui ANAF 2856/2017), iar lista cu posibilii contribuabili la care se anulează codul de TVA este întocmită printr-o aplicație soft ce ține cont de diverse criterii cum ar fi diferențele între raportările depuse de contribuabili.
  • Desigur, contribuabilul are dreptul să-și exprime opinia și să fie ascultat înainte de anularea codului de TVA.

Prin prezenta lege se abrogă dreptul președintelui ANAF de a stabili criteriile de risc fiscal prin care se anulează codul de înregistrare în scopuri de TVA din oficiu. Criteriile de risc vor fi aprobate prin norme de aplicare a codului fiscal – hotărâre de Guvern.

Ai nevoie de Legea nr. 172/2019? Poți cumpăra actul la zi, în format PDF şi MOBI, de AICI!
comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here