20 Februarie, 2020

Modificare procedura acordare eșalonare plata obligații bugetare

Procedura acordării unei eșalonări la plata obligațiilor bugetare este adoptată prin Ordin ANAF nr. 90/2016, iar actul normativ analizat astăzi modifică substanțial această procedură.

Prin urmare, pentru a înțelege modificările aduse, cele două acte normative trebuie analizate concomitent. 

Ordin ANAF nr. 1960 din 09 Iulie 2019 – Ordin pentru modificarea și completarea anexei nr. 1 „Conținutul cererii de acordare a eșalonării la plată și documentele justificative anexate acesteia“ și a anexei nr. 2 „Procedura de aplicare a acordării eșalonării la plată de către organul fiscal central“ la Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 90/2016 

Să parcurgem câteva din reglementările reformulate sau nou introduse: 

Organul fiscal competent acordă următoarele înlesniri la plata obligaţiilor fiscale:

a) eşalonarea la plată, la cererea debitorului, a obligaţiilor fiscale;

b) amânarea la plată a penalităţilor de întârziere cuprinse în certificatul de atestare fiscală, în vederea anulării, până la data finalizării eşalonării la plată;

c) amânarea la plată a unui procent de 50% din dobânzile cuprinse în certificatul de atestare fiscală, în vederea anulării, până la data finalizării eşalonării la plată;

d) amânarea la plată a unui procent de 50% din majorările de întârziere, reprezentând componenta de penalitate a acestora, cuprinse în certificatul de atestare fiscală, în vederea anulării, până la data finalizării eşalonării la plată;

e) amânarea la plată a penalităţilor de nedeclarare aferente obligaţiilor fiscale principale nedeclarate sau declarate incorect de debitor şi stabilite de organul de inspecţie fiscală prin decizii de impunere, eşalonate la plată, în vederea reducerii cu 75%, până la data finalizării eşalonării la plată. 

Notă: toate aceste facilități sunt prevăzute în Codul de procedură fiscală, iar ordinul președintelui ANAF adoptă procedura de aplicare. 

De reținut: Nu se acordă facilități la plata unor sume ce reprezintă debite la bugetul de stat când aceste sume sunt produsul unor confiscări sau infracțiuni. 

Pentru mai multe categorii de debitori, cererea se soluţionează în termen de cel mult 15 zile lucrătoare de la data înregistrării la organul fiscal competent. Aceștia sunt:

a) debitori cu risc fiscal mic;

b) debitori care nu deţin bunuri în proprietate;

c) debitori pentru care nu este necesară constituirea de garanţii. 

Eşalonarea se acordă pe cel mult 6 luni, atât pentru obligaţiile fiscale principale, cât şi pentru dobânzile şi penalităţile de întârziere, pentru debitorii care nu constituie niciun fel de garanţie ca urmare a faptului că nu deţin niciun fel de bunuri în proprietate. În această categorie se încadrează şi debitorii care deţin bunuri în proprietate, însă acestea sunt ipotecate/gajate în favoarea altor creditori, iar valoarea acestora acoperă numai valoarea pentru care s-a constituit ipoteca/gajul.

Ai nevoie de Ordinul nr. 1960/2019? Poți cumpăra actul la zi, în format PDF şi MOBI, de AICI!

comentarii

Despre autor  ⁄ Adrian Benţa

Adrian Benta este membru al Camerei Consultanților Fiscali (2007), auditor financiar stagiar, membru CAFR (2010). Are o experienţă de peste 13 ani în conducerea contabilităţii şi fiscalitatea societăţii comerciale şi conduce un cabinet propriu de consultanţă fiscală. Contact: adrian@bentaconsult.ro.

Fara comentarii

Scrie un comentariu