OpANAF nr. 2578 din 2022 privind modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.699/2021 pentru aprobarea formularelor de înregistrare fiscală a contribuabililor şi a tipurilor de obligaţii fiscale care formează vectorul fiscal este în vigoare de la 01 ianuarie 2023. 

Ordinul este un act normativ din categoria celor ce reglementează declararea și administrarea obligațiilor fiscale, ocazie cu care se actualizează formatul unor declarații fiscale.

Acesta are două secțiuni distincte, astfel:

1) Enumeră punctual impozitele, taxele și contribuțiile ce au caracter de declarare permanentă odată ce au fost înregistrate în vectorul fiscal. Acest lucru conduce la obligația depunerii declarației fiscale și atunci când nu există obligația plății. Dacă contribuabilul nu mai realizează respectivele tranzacții ce ar fi generat obligații declarative, acestea trebuie declarate organului fiscal în termen de 15 zile de la înregistrarea respectivei situații, pentru a se modifica vectorul fiscal.

2) Modifică formularul anexă 010, prin care se declară sau modifică vectorul fiscal, atunci când se realizează această procedură prin intermediul depunerii formularului fiscal 700 privind înregistrarea, modificarea și radierea obligațiilor cuprinse în vectorul fiscal.

Începând cu 01 ianuarie 2023, obligațiile fiscale cu caracter de declarare cu termen permanent sunt următoarele:

a)taxa pe valoarea adăugată;

b)impozitul pe profit;

c)impozitul pe veniturile microîntreprinderilor;

d)accizele;

e)impozitul pe venit;

f)impozitul pe reprezentanţă;

g)contribuţia de asigurări sociale datorată de persoanele fizice;

h)contribuţia de asigurări sociale de sănătate datorată de persoanele fizice;

i)contribuţia asiguratorie pentru muncă;

j)redevenţele miniere;

k)redevenţele petroliere;

l)contribuţia pentru finanţarea unor cheltuieli în domeniul sănătăţii;

m)impozitul pe monopolul natural din sectorul energiei electrice şi al gazului natural;

n)impozitul asupra veniturilor suplimentare obţinute ca urmare a dereglementării preţurilor din sectorul gazelor naturale;

o)impozitul pe veniturile din activităţile de exploatare a resurselor naturale, altele decât gazele naturale;

p)taxele datorate potrivit legislaţiei din domeniul jocurilor de noroc.

Anexa 1 formularul 010 utilizat pentru declararea vectorului fiscal prin formularul electronic 700 este modificat atât pentru declararea obligațiilor cu caracter permanent din vectorul fiscal, cât mai ales, pentru modificarea vectorului fiscal având în vedere noul regim fiscal al microîntreprinderii și posibilele societăți ce trec la plata impozitului pe profit. 

Foarte important: amintim faptul că modificarea vectorului fiscal pentru trecerea de la microîntreprindere la plătitor de impozit pe profit trebuie să fie declarată organelor fiscale până în data de 31 martie 2023, conform pct. 19-20 din OG nr. 16/2022.

 

www.lege5.roRapid actualizată, platforma Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, consultarea doctrinei sau informații despre companii. 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here