O propunere legislativă inițiată la Senat prevede modificarea și completarea Legii nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, astfel încât angajatorii să fie scutiți de la plata impozitelor pe profit dacă vor contribui, în plus, cu suma de 150 de Euro lunar, în contul participantului la Pilonul II.

Datele oficiale citate în expunerea de motive a proiectului arată că în țara noastră, deşi nivelul contribuţiilor individuale ar fi trebuit să ajungă de peste 4 ani la un nivel de 6% din venitul brut al salariatului, calendarul de creştere de la 2,5% la 6% a suferit constant blocări (în anii 2009 şi 2015) şi chiar regres (anul 2017) când cota de 5,1% a fost redusă la 3,75%, printr-o decizie cu totul arbitrară, susțin inițiatorii propunerii legislative.

Proiectul de lege creează mecanismul necesar, astfel încât, pe lângă contribuţia obligatorie stabilită de art.43 alin.(3), angajatorul să poată contribui suplimentar în contul participantului la Pilonul II, în limita a 150 de euro/lunar, cu posibilitatea deducerii acestei sume din impozitul pe profit sau din impozitul pe venitul microîntreprinderilor.

După alin.(3) al art.43 din din Legea nr.411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, se introduc două alineate noi, alin.(4) şi alin.(5), cu următorul cuprins:

(4) Angajatorul poate să vireze suplimentar contribuţiei obligatorii prevăzute la alin.(3) în contul angajatului, în limita a 150 de euro lunar/participant. Contribuţiile suplimentare sunt deductibile din impozitul pe profit sau din impozitul pe venitul microîntreprinderilor, potrivit legislaţiei fiscale în vigoare.

(5) Mecanismul prin care se plătesc, se deduc şi se evidenţiază contribuţiile suplimentare în conturile participanţilor se stabileşte prin normele metodologice.

Conform parlamentarilor care au inițiat propunerea legislativă. această modificare ar produce următoarele efecte favorabile pe termen scurt, mediu şi lung:

  • Opţionalitatea virării unei contribuţii superioare ar permite angajatorului să aibă la îndemână mai multe instrumente de fidelizare a angajatului;
  • Contribuţiile superioare ar genera un activ superior al participantului la fondul de pensii administrat privat şi o pensie pentru limită de vârstă mult mai mare;
  • Banii viraţi suplimentar în contul participantului vor merge, prin instrumente financiare specifice, către finanţarea mediului economic naţional;
  • Spre deosebire de Pilonul III de pensii în care contribuţiile sunt sporadice, puţin difuzate şi foarte rar ajunse la maturitate, măsura propusă prin completarea art.43 permite continuitatea viramentelor în contul aceluiaşi beneficiar.

www.lege5.roRapid actualizată, platforma legislativă Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, mai ales în contexul decretării stării de urgență pe teritoriul României.

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here