Legea nr. 258 din 19 Noiembrie 2020 pentru completarea art. 1 alin. (2) al Legii nr. 491/2003 privind plantele medicinale și aromatice, precum și produsele stupului și pentru modificarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal a fost publicată în Monitorul oficial nr. 1110 din 20 noiembrie 2020. 

Legea nr. 258/2020 aduce o modificare punctuală Codului fiscal, în sensul reformulării mai exact a noțiunii de venit din activități agricole.

Astfel, prevederea de la art. 103 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal se modifică astfel:

(1) Veniturile din activități agricole cuprind veniturile obținute individual sau într-o formă de asociere, fără personalitate juridică, din:

a) cultivarea produselor agricole vegetale, precum și prelucrarea, procesarea și valorificarea lor în stare naturală.”

Modificarea constă în precizarea că intră în sfera impozitului din activități agricole inclusiv activitatea de prelucrare și valorificare în aceeași stare naturală, activități ce totuși erau implicit în sfera impozitului pe venitul din activități agricole.

Desigur, fiind o modificare punctuală, amintim faptul că există și alte categorii de venituri din activități agricole, cum ar fi creșterea și exploatarea animalelor sau exploatarea plantațiilor viticole, pomicole, pomi fructiferi și alte asemenea.

Ca și regulă generală, pentru aceste tipuri de venituri, impozitarea se realizează prin intermediul tranșelor de venit stabilite de entități mandatate de Ministerul agriculturii și dezvoltării rurale și se publică de către direcțiile regionale ale finanțelor publice.

Persoana fizică depune Declarația unică pentru aceste tipuri de venituri.

www.lege5.roRapid actualizată, platforma legislativă Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, mai ales în contexul decretării stării de urgență pe teritoriul României.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here