Camera Auditorilor Financiari din Romania (CAFR) pune la dispoziția membrilor săi Modelul Raportului de audit privind baza de calcul a ajutorului de stat ce se acordă sub forma unor granturi în temeiul Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 224/2020, cu modificările și completările ulterioare, se arată într-un comunicat de presă.  

Baza de calcul al ajutorului, calculată conform prevederilor alin. (2), este certificată şi asumată fie de către un expert contabil sau o societate de expertiză contabilă membru/membră al/a Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România, selectat/selectată şi remunerat/remunerată de către aplicant, fiede către un auditor financiar sau o firmă de audit autorizat/autorizată în România, care sunt membri ai Camerei Auditorilor Financiari din România, selectat/selectată şi remunerat/remunerată de către aplicant” (Art.2 (3)- OUG 224/2020)”, se arată în comunicat.

Procedura de implementare a schemei de ajutor de stat prevăzută de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 224/2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar pentru întreprinderile din domeniul turismului, alimentației publice și organizării de evenimente, a căror activitate a fost afectată în contextul pandemiei de COVID-19, aprobată prin Ordinul Ministrului Economiei, Antreprenorialului și Turismului nr. 991/2021, publicată în Monitorul Oficial Partea I nr. 594Bis/14.VI.2021, (Procedura), prevede la punctul 5.1 (2), lit.b):

în Etapa 2 de înscriere în Schema de ajutor de stat „beneficiarii vor încărca raportul de expertiză contabilă extrajudiciară, semnat electronic de expertul contabil, sau a raportului de audit (de asigurare), semnat electronic de auditorul financiar în conformitate cu art. 6, alin. (2), lit. b) din OUG 224/2020 cu modificările și completările ulterioare, împreună cu anexa la acesta (raportul sinteză)asumat de expertul contabil/auditorul financiar. Anexa la raport va fi realizată conform Anexei nr. 7 la prezenta procedură.

Întrucât raportul care trebuie întocmit de auditorul financiar/firmă de audit se elaborează cu respectarea ISAE 3000 (revizuit) și se prezintă împreună cu Raportul sinteză, întocmit conform Anexei 7 – la Procedură, CAFR vine în sprijinul membrilor săi, auditori financiari și firme de audit prin punerea la dispoziție a unui MODEL  de RAPORT de audit de asigurare rezonabilă, întocmit conform ISAE 3000click aici.

Modelul este structurat într-un format general, cu elementele de bază și, de aceea, recomandăm auditorilor financiari/firmelor de audit adaptarea acestui model în funcție de circumstanțele / situațiile specifice ale Beneficiarului de grant.

www.lege5.roRapid actualizată, platforma Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, consultarea doctrinei sau informații despre companii.  

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here