Ministerul Muncii a pus în dezbatere publică proiectul de ordin privind aprobarea modelelor-cadru ale certificatului și contractului de internship, precum și al cererii pentru solicitarea primei de promovare a angajării. Legea nr. 176/2018 privind internshipul a intrat în vigoare sâmbătă, 18 august 2018.

Certificatul de internship

Certificatul de internship constituie documentul întocmit de organizația-gazdă la finalizarea programului de internship, care atestă perioada în care internul a desfășurat activitate în baza contractului de internship, activitățile desfășurate, precum și calificativul obținut în urma evaluării. Modelul acestuia, conform propunerii Ministerului Muncii, va fi următorul:

Anexa1_certif_internship_100802018-page-001

Certificatul de internship conține următoarele elemente:

 • datele de identificare ale organizației-gazdă care emite certificatul;
 • numărul de înregistrare și data emiterii certificatului;
 • numărul de înregistrare și data încheierii contractului de internship;
 • numele, prenumele și datele de identificare ale internului;
 • perioada programului de internship;
 • numele și prenumele reprezentantului legal al organizației- gazdă;
 • mențiunea “Internul și organizația emitentă sunt responsabili pentru veridicitatea datelor cuprinse în acest certificat”;
 • programul/programele de internship în cadrul căruia/cărora și-a desfășurat activitatea internul.

Contractul de internship

Contractul de internship reprezintă contractul încheiat între intern și organizația-gazdă, pe durată determinată, în temeiul căruia un intern se obligă să se pregătească profesional și să desfășoare o activitate specifică pentru și sub autoritatea unei organizații- gazdă, care se obligă să îi asigure o indemnizație pentru internship și toate condițiile necesare.

Anexa2_Contract_internship_10082018-page-001

Între intern și organizația-gazdă se poate încheia un singur contract de internship. Mai multe despre contractul de internship puteţi afla de aici.

Cererea pentru solicitarea primei de promovare a angajării

Conform Legii nr. 176/2018, organizațiile-gazdă care, în termen de 60 de zile de la finalizarea programului de internship, încheie un contract individual de muncă cu persoana care a desfășurat programul de internship primesc, la cerere, din bugetul asigurărilor pentru șomaj, o primă de promovare a angajării în cuantum de 4.586 de lei pentru fiecare persoană astfel angajată, după îndeplinirea obligației de menținere a raporturilor de muncă pentru o perioadă neîntreruptă de cel puțin 24 de luni. Acordarea primei de promovare a angajării se realizează în limita fondurilor alocate cu această destinație.

Pentru a beneficia de aceste sume, reprezentanții organizațiilor-gazdă depun o cerere la agențiile teritoriale pentru ocuparea forței de muncă, în maximum 6 luni de la expirarea termenului de mai sus, însoțită de următoarele documente:

 • copia contractului de internship al internului înregistrat la agențiile teritoriale pentru ocuparea forței de muncă;
 • copia certificatului de internship al internului;
 • copia contractului individual de muncă al persoanei care a încheiat contractul de internship, înregistrat în registrul general de evidență a salariaților;
 • orice alte documente care fac dovada menținerii raporturilor de muncă ale persoanei.

Modelul cererii propus de Ministerul Muncii este următorul:

Anexa3_Model_cerere_10082018-page-001

Ai nevoie de Legea nr. 176/2018 privind internshipul? Poţi cumpăra actul la zi, în format PDF şi MOBI, de AICI!

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here